Přinesli petiční archy s necelými třemi tisíci podpisů. Přibývaly od října.

Německá společnost Ostwind by větrníky ráda roztočila mezi Střížovicemi a sousedními Nebílovy. Odpůrci namítají, že vrtule uškodí krajině a mohou škodit také lidem. Naopak příznivci, k nimž patří i střížovický starosta, zase kvitují peníze, které může stavba obci s 353 obyvateli přinést. „Mohli bychom udělat vodovod a kanalizaci," nechal se už dříve slyšet starosta Jiří Fejfar.

Petiční výbor při pondělním předání zastupovali kastelán nebílovského zámku Milan Fiala a starosta nedalekých Netunic Petr Mašek. Podpisy pod důrazné heslo „Ne větrným elektrárnám u Střížovic" prý sbírali v 'jejich' i v okolních obcích, jako jsou Chválenice, Štěnovice, Přeštice a další. „Podepisovalo se samozřejmě i ve Střížovicích, ačkoliv zpočátku měli někteří obyvatelé strach," řekl Fiala.

Krajskému úřadu dokumenty poslouží jako podklad k řízení EIA, jež si vezme na paškál vliv stavby na životní prostředí. „Snad se hlas lidu neztratí," věří autoři petice.

Ihned po petici podali své vlastní připomínky k větrníkům také někteří obyvatelé. „Nejdůležitější připomínkou je zhoršení kvality života, to znamená obrovské navýšení hlučnosti, zničení krajinného rázu. Protože jsme se do Střížovic přistěhovali právě kvůli tomu, je to pro nás velice zásadní," řekla Barbora Ottová.

Petičníky na Krajský úřad doprovodili jejich podporovatelé. Architektka Jarmila Otčenášková ze Starého Plzence o sobě mluvila jako o spříznění duši. „Pracovala jsem i pro nebílovský zámek a pohybuji se v té krajině celý život. Připadá mi naprosto nepřijatelné, aby ji nějaká firma znehodnotila pro svůj zisk," míní architektka.

I když protest podpořily tisíce lidí, zraky odpůrců se stejně upírají zejména na tři sta obyvatel Střížovic. Referendum, ve kterém řeknou elektrárnám ano, či ne, je čeká tuto sobotu.

„Doufáme, že většina obce přijde, aby bylo referendum platné, a lidé se vyjádří," konstatoval Pavel Hajžman z občanského sdružení Střížovice pro život a dodal, že se domnívá, že výsledek hlasování bude hodně vyrovnaný.

Text petice

My, níže podepsaní, protestujeme proti výstavbě větrných elektráren ve Střížovicích. Vadí nám především, že v širším okolí dojde k negativnímu ovlivnění zdraví lidí (hluk, infrazvuk), ke zhoršení kvality bydlení, znehodnocení nemovitostí, omezení/zastavení vývoje obcí, omezení turistického ruchu a dalším vlivům. Úplně by se změnila podoba naší krajiny, pro kterou umístění větrné farmy představuje drastický zásah.
Vyzýváme příslušné úřady, aby v rámci své působnosti zabránily výstavbě větrných elektráren, a to včetně jejich zahrnutí do územního plánu obce Střížovice, což potvrzujeme svým podpisem.

Ostwind slibuje peníze a ekologii

Střížovice – Stejně jako si ve Střížovicích od října dávali dostaveníčka odpůrci větrníků, pořádala osvětová setkání společnost Ostwind, jež chce elektrárny stavět.

Poslední přednáška na téma ekologických a finančních přínosů se konala ve čtvrtek. „Naše společnost informovala, že obci předložila upravenou a navýšenou nabídku ke spolupráci," uvedl jednatel společnosti Martin Vojáček.
V čem je nabídka upravená a zvýšená?

Původně Ostwind obci nabídl jednorázový příspěvek ve výši šesti milionů korun při zprovoznění větrníků a každoročně pak jedno procento z toho, co točící se vrtule vydělají.

Nyní společnost jednorázový příspěvek navýšila o 750 tisíc korun, roční příjem stoupl na 1,2 procenta a nově také navrhla zřídit fond na rozvoj obce Střížovice a okolí, do kterého by z výnosů větrných elektráren ročně putovalo 0,8 procenta.

Při stavebním povolení na 25 let by to znamenalo, že elektrárny obci a okolí mohou přinést 94,8 až 97,8 milionu korun.

Jednatel dále shrnul přínosy ekologii. „Větrná energie je čistý a nevyčerpatelný zdroj a energie spotřebované na výrobu větrné elektrárny se vrátí do cca šesti měsíců provozu. Větrné elektrárny také přispívají ke snižování znečištění ovzduší tím, že nahrazují výkony elektráren uhelných, a elektřina z větru je cenově plně srovnatelná, ne-li levnější s elektřinou vyrobenou z fosilních paliv či jádra," dodal Vojáček.

Starosta: Obyvatelé musí rozhodnout sami

Střížovice – Střížovický starosta Jiří Fejfar rozeslal před referendem obyvatelům do schránek dopisy. Ač elektrárny podporuje, za stavbu v nich nelobbuje.

Vyzývá obyvatele, aby jich k referendu přišlo co nejvíce.

„Samozřejmě, je to důležité. Obyvatelé si musí rozhodnout sami," řekl včera s tím, že jeho postoj se nezměnil. Už dříve slíbil, že zastupitelstvo se bude názorem občanů řídit, ať už bude pro, nebo proti.

Střížovické referendum

• Kde: volební místnost Obecního úřadu Střížovice
• Kdy: sobota 1. března
• V kolik: od 8:00 do 14:00 h.
• Otázka: Má obec Střížovice provést veškeré úkony pro pořízení územního plánu obce Střížovice tak, aby obsahoval vymezení pozemků pro vý- stavbu větrných elektráren?