Výuka klavíru nebo zobcové flétny. Právě tyto hudební obory patří na základních uměleckých školách (ZUŠ) v Plzni a na Plzeňsku mezi nejoblíbenější. ZUŠ si nemohou stěžovat ani na nedostatek žáků, naopak většina z nich má dlouhodobě plnou kapacitu, kterou už nemůže navyšovat.

Typickým příkladem je ZUŠ Bedřicha Smetany, kterou navštěvuje 1000 mladých talentů. Většina z nich (jde o 850 jedinců) se vzdělává v některém z hudebních oborů. „Nejčastěji se jedná o klavír, zobcovou flétnu, ale také kytaru nebo zpěv. Máme široké portfolio a nabízíme i netradičnější nástroje, jako například harfu nebo fagot," vyjmenoval ředitel Jan Kotrč.

Asi 940 dětí chodí na ZUŠ Terezie Brzkové a zájem každoročně stoupá. Mezi nabídkou hudebních oborů, které si zvolilo přes 730 žáků, tady jednoznačně dominuje klavír. „Máme skoro 200 žáků. Zájem je tak velký, že už nestačíme další výuku pokrýt, proto budeme muset udělat pořadník," uvedla ředitelka Iva Vainarová. Nejméně zastoupené jsou dechové nástroje, a to především lesní roh, pozoun, křídlovka či tuba. „Nedostatek hráčů se odráží také na konzervatořích. Snažíme se mladé motivovat třeba tím, že jsme snížili školné za výuku těchto oborů," dodala Vainarová. Na vzestupu jsou také taneční kurzy.

Obdobná je situace také na ZUŠ Sokolovská, i sem přichází v posledních několika letech stále více přihlášek. Aktuálně školu navštěvuje 870 chlapců a děvčat. „Příští rok budeme muset udělat nějaké síto, protože dětí stále přibývá," uvedl za vedení školy Jan Sedláček. Kromě klavíru a zobcové flétny tady přibyli také kytaristé.

Plnou kapacitu, tj. 930 míst, mají rovněž na ZUŠ Chválenická. Protože ke škole náleží také dva folklorní soubory, snaží se svou nabídkou pokrýt všechny hudební nástroje. „Vyučujeme dudy, což je docela výjimečné. Teď máme dva hráče a další se letos hlásí," sdělila ředitelka Jitka Zábranová.

Nejinak je tomu v některých mimoplzeňských uměleckých institucích. Nárůst zájemců evidují třeba v Přešticích. „Máme tady spoustu kvalitních kantorů a také naši žáci dosahují dobrých výsledků v českých i mezinárodních soutěžích," vysvětlil zvyšující se počty malých hudebníků ředitel Miroslav Vacek. Kvůli převisu nadšenců musí škola některé odmítat. Navýšení kapacity v budoucnu není reálné.

Stále více rodičů posílá své děti také do dobřanské ZUŠ, kde se hudebním oborům věnuje zhruba 240 malých, z celkového počtu 390 žáků. „Máme spádovost ze 13 obcí. Rodiče si už dnes zjišťují, jaké má škola priority, kantory, a nemají problém své děti vozit," myslí si ředitel Jan Vozár.

Výjimečná svým zaměřením je ZUŠ v Nepomuku. Největší tradici tady totiž nemá klavír, flétna nebo kytara, nýbrž akordeon, který studuje 42 dětí. „Vracejí se k nám naši žáci a vyučují tady," odůvodnil z vedení Stanislav Vaník.