Toto téma se v Horšovském Týně řeší již několik let. „Snaha o vybudování koupacího zařízení tady už přetrvává dlouho. Byly zde snahy o vyčištění Podhájí nebo výstavbu bazénu. Není zde ale jednotný názor,“ sdělil starosta Horšovského Týna Josef Holeček.

Vybudovat městský venkovní bazén v centru města? Pustit se do předělávání bývalého koupaliště Podhájí? Nebo zvolit nějakou jinou možnost? Pomoci v hledání odpovědi na tyto otázky by měla zastupitelům analýza koupací vybavenosti, kterou prováděl architekt Ondřej Bláha. Vyhotovenou studii prezentoval na veřejném semináři.

Možností je hned několika každá má svoje klady a zápory.

Nabízí se modernizovat a vyčistit rybník Podhájí, který byl dříve využíván jako koupaliště. „Pokud bychom na Podhájí chtěli mít vodu vhodnou ke koupání, je nutné transformovat ekosystém,“ vysvětlil architekt Ondřej Bláha.

Taková transformce se musí provádět po konzultaci s hydrobiology, kvalita vody je pak udržována omezeným hospodařením na vodní ploše a na spádovém území a výsadbou speciálních druhů živočichů a rostlin. „Nutné je přísně zamezit přítoku znečištěné vody z hospodářských ploch a obcí,“ dodal Bláha. Proto by se také muselo začít jednat se zemědělci a starosty obcí v okolí. Výhodou Podhájí je bezesporu to, že jde o tradiční lokalitu.

Další vhodnou možností je pak vybudování venkovního městského koupaliště v areálu bývalé ČOV. „Výhodou zde je dostatek prostoru pro rozvoj dané vybavenosti. Lokalita se nachází v centru města a je vybavena dopravní i technickou infrastrukturou,“ sdělil Bláha. Takové koupaliště by také mělo malou konkurenci, protože žádné podobné se v okolí nenachází.

Na semináři byla zmíněna také možnost vybudovat náplavku u řeky Radbuzy. „Tato možnost skrývá zajímavý rekreační potenciál, městský prostor a vybavenost města může rychle pozvednout,“ upozornil Bláha.

O problému se jedná a berou se v úvahu všechny faktory. „Podhájí má kvalitu jako přírodní koupaliště. Realizace však není jednoduchá, je třeba zadat odborníkům studii, zahájit dialog s obcemi, zemědělci a rybáři. Může to trvat až deset let. Venkovní městské koupaliště bychom byli schopní realizovat v krátkodobém horizontu tří až čtyř let. Je vhodné si tedy rozmyslet, jestli se chceme koupat za tři roky nebo až za deset let. Proto se přikláním k názoru začít budovat městské koupaliště a začít jednat o Podhájí jako o dlouhodobém projektu,“ vyjádřil svůj názor starosta Holeček.