Výstava se koná k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou Stonožka, je připravena ve spolupráci s Českými centry a jsou na ní k vidění také díla dětí z Japonska, Jižní Koreje, Izraele, Rakouska, Velké Británie a Řecka. Práce zachycují jejich prožitky z jarní vlny pandemie a ukazují, čemu se během ní věnovaly, co je těšilo a co jim způsobovalo starosti.

Z plzeňské radnice bude výstava do Galerie Paletka v Husově ulici v Plzni, odtud pak ve spolupráci s Českými centry poputuje do Izraele, kde bude uvedena v Českém domě v Jeruzalémě. V rámci výstavy bude Fakultní nemocnici v Plzni také předáno rehabilitační lůžko pro dětské pacienty s mozkovou obrnou.

Do 13. listopadu potrvá výstava dětských výtvarných prací o šťastných dětech i letošním zvláštním jaru v mázhauzu plzeňské radnice. Výstava se koná k 30. výročí hnutí Na vlastních nohou Stonožka a je připravena ve spolupráci s Českými centry.Zdroj: Foto: MMP

„Část výstavních panelů je věnována třicetileté historii Hnutí Na vlastních nohou. Druhou část výstavy tvoří dětské práce na téma Stonožka je, aby děti byly šťastné. A díky Českým centrům můžeme v Plzni ukázat i práce dětí ze zahraničí, které tvořily na téma Zvláštní jaro 2020,“ uvedla zástupkyně ředitele plzeňské základní umělecké školy Jagellonská Jaroslava Spěváčková, spolupracovnice zakladatelky Hnutí Stonožka Běly Jensen.

Hnutí „Na vlastních nohou“ - Stonožka je humanitární a mírová organizace, v níž děti pomáhají jiným dětem. Byla založena v r. 1990 paní Bělou Jensen, Češkou žijící v Norsku. V současné době pro hnutí pracují tisíce dětí a stovky učitelů ve školách v České republice, ale i na Slovensku, v Norsku a v jiných zemích. Dělají Stonožkové týdny, pořádají koncerty, výstavy, bazary atd. Díky vynikající spolupráci s AČR jejich pomoc posledních 20 let putuje především dětem ve válečných zónách. Získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku i v jiných zemích. Stonožkové hnutí má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci České republiky v zahraničí. Na mezinárodním poli prosazují zejména české kulturní a kreativní průmysly a zaměřují se také na oblast vědy, výzkumu a inovací. Síť českých center působí ve 24 velkoměstech na třech kontinentech.