Ani právní úprava, která na úseku požární ochrany celoročně zakazuje vypalování porostů, a s ní související pokuta neodrazuje spoustu lidí od pálení suché trávy. Stává se tak nejen zejména po zimě, ale i během celého roku. Občan může zaplatit za nedodržení zákazu vypalování až 25 000 Kč, právnická a podnikající fyzická osoba až půl milionu korun.

„Vypalování porostů je zcela zakázáno. Pokud ale chce občan na svém pozemku spálit rostlinný odpad, musí dbát na bezpečnost i na to, aby pálený odpad byl suchý a kouřem nebyli obtěžováni sousedé. Současně je nutné říci, že v některých obcích je spalování odpadu zakázáno. Lidé by si měli zjistit, zda právě jeho obec spalování rostlinného odpadu nezakázala a nedala lidem k dispozici kontejnery na biologický odpad,“ říká Václav Petržík, ředitel Územního odboru Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje v Domažlicích.

„V podstatě se dá říct, že pálení suchého rostlinného odpadu, například shrabaného listí, je třeba provádět v bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek palivového dříví, v žádném případě za větru. Smí je provádět osoba starší 18 let a po skončení pálení musí být ohniště bezpečně uhašeno a kontrolováno po dobu osmi hodin,“ upozorňuje ředitel profesionálních hasičů Domažlicka a dodává, že nelze současně pálit i plasty či jiný hořlavý odpad.

Oznamovací povinnost z hlediska pálení hořlavých látek mají právnické a podnikající fyzické osoby.

„Spalování na volném prostranství jsou povinny se zřetelem na předpokládaný rozsah pálení předem ohlásit příslušnému HZS, který může stanovit další podmínky pro bezpečnost, nebo pálení i zakázat,“ upozorňuje Petržík.

„Za loňský rok došlo na Domažlicku k dvaadvaceti požárům, jejichž příčinou bylo právě pálení. Jednalo se o požáry na volných prostranstvích, v lesích i na skládkách. Apeloval bych na to, že pokud už se oheň vymkne kontrole, je třeba volat hasiče prostřednictvím tísňových linek 150 či 112,“ zakončil ředitel HZS Domažlice Petržík.