Suché a slunné stanoviště, tedy stepní stráně, skály či vzácněji i v řídkých lesích. Tam všude můžete najít koniklece. „Jsou to chráněné a ohrožené druhy, míst s jejich výskytem ubývá. O lokalitách s větším výskytem konikleců víme díky každoročnímu monitoringu. Je však důležité podchytit i místa s malým výskytem, které mohou vyžadovat péči a ochranu.“ říká Vilém Jurek z Rezekvítku. „Nemapuje se výskyt v přírodních rezervacích a přírodních památkách, ty jsou dobře zmapované. Nemapují se samozřejmě ani koniklece vysazené na zahrádky či do parků. Zajímají nás všechny ostatní, tedy rostliny rostoucí ve volné přírodě mimo tato chráněné území.“ doplňuje Jan Moravec z Českého svazu ochránců přírody.

„Pokud na takové koniklece na svých jarních toulkách přírodou narazíte, budeme rádi za vaši zprávu! Přesné místo výskytu nebude nikde zveřejňováno, bude pouze předáno do databáze ochrany přírody a případně v regionu působícím ochranářským spolkům,“ vysvětluje dále Moravec.

Podle ochránců je nejvhodnější doba pro mapování právě nyní, většina konikleců kvete v březnu a dubnu. K mapování můžete využít formulář na stránce www.rokkoniklecu.cz/mapovani nebo projekt Mapování v aplikaci iNaturalist, kde je možné projekt vyhledat a připojit se k němu. Pokud si nejste jisti, jaký druh jste našli, pošlete fotografii, nejlépe i s detailem vyvinutého listu.

Ochránci by kromě přesného místa nálezu, druhu a přibližného počtu trsů, tedy shluků květů, byli rádi i za bližší informace o lokalitě, například zda o ní někdo pečuje či zda je nějak ohrožena. Tyto informace lze doplnit do poznámky.