Jak již název této akce, na které spolupracovali zástupci Stříbra, odbor cizinecké policie společně s Policií České republiky a místní městskou policií, napovídá, hlavním tématem byli cizinci pobývající ve Stříbře. „Během kontrol byl zjištěn cizinec, který pobýval na území republiky bez potřebných oprávnění, a byla mu určena povinnost vycestovat. U dalších čtyř osob byl zjištěn přestupek za narušování veřejného pořádku,“ sdělila policejní mluvčí Hana Kroftová.

Tato kontrola byla iniciována zástupci města Stříbro. „Termín byl vybrán tak, aby bylo zastiženo co nejvíce osob. Hlavním úkolem bylo zmapovat všechna ubytovací zařízení a jejich obyvatele. To se povedlo. Proto bych rád poděkoval policistům za dobrou práci,“ řekl starosta Stříbra Karel Lukeš.