Podle obžaloby dívka zahynula v důsledku nedodržení povinností vyplývajících z činnosti instruktorů paravýcviku. Tachovský soud už instruktory osvobodil loni v červnu, odvolací soud v Plzni však záležitost vrátil do Tachova k novému projednání.

„Podle odvolacího soudu přecenil Okresní soud v Tachově jednu skupinu důkazů,“ vysvětlil jednu z příčin nového líčení soudce Josef Junek.

Při úterním líčení vyslechl senát tachovského soudu znalce Ladislava Horáka. Ten měl posoudit na základě svědeckých výpovědí, zda někdo z instruktorů nezpůsobil chybu, která by mohla ovlivnit příčiny tragédie. „Moment provedení vysazení až po příchod ke dveřím byl v pořádku,“ popsal znalec. „Pak zřejmě děvče při poryvu větru přehmátlo a výtažné lano se jí dostalo do podpaží. Pokud se to stalo po povelu vpřed, pak už tomu nešlo zabránit,“ uvedl soudní znalec.

Studentka vojenské školy z Chrudimska nedokázala po výskoku z letadla otevřít hlavní padák, neotevřela ovšem ani záložní. Podle lékařského posudku byla při vědomí, ale vlivem zvýšené hladiny adrenalinu a hormonů v krvi nemusela být schopna reagovat. Zraněním po pádu z několika set metrů na místě podlehla.

Zúčastněné strany navrhují provedení vyšetřovacího pokusu ve stejném typu letadla, kde by se přímo na místě a podle svědeckých výpovědí, posoudilo, jaká situace na palubě letadla při nešťastném seskoku panovala a jak se vlastně dostalo výtažné lano dívce do podpaží.

„Podle odvolacího soudu není další dokazování nutné. Líčení odročuji na duben, kdy soud rozhodne, zda bude navrhované dokazování provedeno,“ uvedl tachovský soudce.