Krajský soud (KS) v Plzni udělal v pondělí tečku za čtyři roky starou srážkou dvou vlaků na Horažďovicku. KS zamítl odvolání výpravčího Ladislava Vlasáka a signalisty Antonína Špídla, kteří jsou podle obžaloby viníky nehody. Oba muži tak jsou shodně potrestáni dvouletými tresty, které jim byly podmíněně odloženy na zkušební dobu dvou let.

Rychlíky, v nichž cestovaly dohromady zhruba dvě stovky lidí, se srazily 4. srpna 2015. „Zaregistroval jsem zvláštní zvuk, jako když se třou železa o sebe. Kamarád Petr se podíval z okna a zakřičel, že proti nám jede vlak. Snažil se utéci z kupé, pak přišel náraz. Když jsem se probral, všude byla krev. Byla to moje krev,“ popsal střet jeden z cestujících.

Celkem byla po nehodě ošetřena padesátka lidí. V obžalobě je uvedeno dvanáct zraněných, jejichž zranění byla závažnější. Žádné však podle znalce z oboru zdravotnictví nebylo život ohrožující. Celková škoda měla přesáhnout osm milionů Kč.

V železniční stanici Horažďovice předměstí, která byla v té době rekonstruována, se v osudný den porouchalo staniční zabezpečovací zařízení. Byl proto stanoven postup, jak zabezpečit bezpečný průjezd vlaků. Jenže se stala chyba. Když odjížděl ze zastávky rychlík Rožmberk z Brna do Plzně, přehodil podle drážní inspekce signalista Špídl výhybku příliš brzy. Lokomotiva, přední tři vozy a přední podvozek čtvrtého vagonu tak jely správně na druhou kolej, ale zadní podvozek čtvrtého vozu a poslední pátý vagon jely přes výhybku na první kolej, kde v té době stál rychlík Vajgar z Plzně do Brna. Po střetu vykolejily dva vagony Rožmberka a lokomotiva Vajgaru. Vinu nese podle obžaloby i výpravčí Vlasák, který nezjistil volnost vlakové cesty a signalistovi dal nejednoznačné pokyny.

Oba obžalovaní, jimž hrozilo až osm let vězení, odmítli před soudem vypovídat. Proti podmínkám, které jim uložil klatovský soud, se odvolali. Jenže neuspěli. „Přezkoumali jsme napadený rozsudek a konstatovali, že toto řízení netrpí zásadními procesními vadami, pro které by bylo třeba rozsudek rušit. Skutkový stav věci byl zjištěn správně a byl udělen přiměřený a spravedlivý,“ řekl předseda senátu Milan Suk. „Obžalovaným bylo známo umístění výhybek, i to, kdo je má fakticky obsluhovat. Byly porušeny pracovní povinnosti a došlo tak k nedbalosti. Pokud nefungovalo signalizační zařízení, byla nutná obezřetnost,“ dodal Suk. Poškozené odkázal s uplatněním nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občansko–právních.