Ta měla počátkem ledna letošního roku u příslušného úřadu zažádat o příspěvek na bydlení. Na základě předložených dokladů jí byl příspěvek ve výši sedm tisíc čtyři sta osmnáct korun měsíčně přiznán.

Následně bylo příslušným úřadem zjištěno, že žadatelka pronajímateli bytu nezaplatila žádný nájem, ale příspěvek na bydlení v celkové výši přes devět tisíc pět set korun použila pro svojí potřebu. Na dokladech o zaplacení nájemného, na základě kterých jí byl příspěvek poskytnut, pozměnila navíc data. Příslušný úřad na začátku dubna proto rozhodl o povinnosti vrátit přeplatek dávky do měsíce, avšak dotyčná do současné doby vrátila jen částku ve výši patnáct set korun.

V případě, že bude za uvedený skutek pravomocně odsouzena, hrozí jí mimo jiné i trest odnětí svobody až na dvě léta. (hoh)