Tento snímek se natáčel na Tachovsku a zahrála si v něm řada obyvatel tachovského okresu. Ti by se měli v pátek večer setkat s tvůrci filmu v plánském kině. Na natáčení si zavzpomínal také šéf kina Jiří Kalaš, jehož seriál Jak jsme točili film vám v příštích dnech budeme postupně přinášet.

Přátelství

Ten příběh by měl začínat v roce 1979, ovšem musí se začít od začátku. A tak se podívejme ještě o dvanáct let zpět do roku 1967. Tehdy se na FAMU objevili dva podivní a vlastně jediní lidé ve vojenském, kteří se ucházeli o přijetí na studia režie. Jedním byl „ostřílený“ Jaroslav Soukup, který ten pokus absolvoval již jednou. Druhým je autor těchto řádků, který se trochu drze chtěl pokusit o nemožné. Pochopitelně jsem neuspěl. Ovšem přestože jsem nevzbudil pozornost Otakara Vávry, docela nepochopitelně jsem zapůsobil na stejně oděného umělce do zeleného sukna.

„Odkud jsi,“ ozvalo se mi za zády.

„Z Plané u Mariánek, ale teď jsem ještě na vojně v Rokycanech,“ odpověděl jsem a dokonale si prohlédl tázajícího. Byl taky v uniformě, taky mu neseděla, ale připadal mi trochu jako Jiří Vala za mlada.

„Buď klidnej, stejně tě nevezmou. Já jsem tady už podruhé a taky se domnívám, že zase poletím.“ Řekl to s takovou samozřejmostí a klidem, že jsem mu uvěřil. „Hele, tady se už nic nedozvíme… Máš čas? Pojď, vím tady o malej hospodě. Zvu tě na pivo.“

A tak jsem se v té malé hospodě, kdesi v Praze, poprvé sešel s budoucím filmovým režisérem. Vyprávěl o sobě a také o tom, jak ve svých sedmnácti letech natočil v Plzni amatérský film, který získal cenu někde v cizině. No a při prvních zkouškách na FAMU ho vyhodili, protože nevěděl rozmístění pravěkých kmenů na území našeho státu. Pár piv jsme vypili a já se v podvečer vracel do kasáren, kde jsem se po čtrnácti dnech dozvěděl, že mne opravdu nevzali.

Jedna etapa života byla ukončena. Tehdy jsem se domníval, že lidstvo přišlo rozhodnutím několika lidí v komisi na FAMU o nadějného filmového režiséra, který mohl šířit slávu naší malé republiky. Ovšem pak přišel konec vojny a jiné starosti. A tak jsem se já díval na svět filmu zase prostřednictvím okénka z promítací kabiny plánského kina.

A ani jsem netušil, že někdy v polovině sedmdesátých let se v jedné filmové delegaci objeví můj dávný náhodný přítel. Ano, byl to čerstvý absolvent FAMU Jaroslav Soukup. V delegaci byl i ředitel Krátkého filmu, herci a čeští a slovenští novináři. Tehdy se mohlo naše město chlubit výsledky práce s filmem, a tak se vyptával na mnoho věcí slovenský novinář Jozef Bobok. Ale já jsem se snažil dostat k pohlednému, štíhlému muži. Bylo to radostné setkání. Já jsem se dozvěděl, že Jarda sice FAMU ukončil, ale režii nedělá. Pracuje jako scénárista na Barrandově a jenom píše a přepisuje. Filmy netočí. Teď napsal něco pro televizi, ale točit to bude Jiří Bělka.

Na konci návštěvy jsem zjistil, že já se dostanu k lidem od filmu snáze, než on, jako jeden z nich. Pak jsme se zase delší dobu neviděli. Až později jsem z novin zjistil, že natáčí jednu povídku ve filmu Boty plné vody. To se psal rok 1976 a my jsme již byli skoro deset let z vojny doma. On filmař a já filmař amatér, který trávil večery v kabině malého kina. Uběhly ještě další tři roky, než jsme se zase společně sešli. Tak se vlastně zrodilo naše filmové přátelství, díky kterému jsem prožil krásné chvíle nejen s Jardou Soukupem, ale i filmem, který mne provází celým mým životem.

Jiří Kalaš, Jiří Kohout