„Vůbec nevíme o tom, že by se v těchto místech mělo něco pálit nebo skladovat nějaký odpad. Osobně se na místo pojedu podívat. Bývalý kostel a přilehlé pozemky obci nepatří a abych pravdu řekl, ani nevím, kdo je vlastníkem tohoto pozemku," řekl Deníku starosta obce Miroslav Pešek.

Pro města a obce jsou černé skládky velkým břemenem a je to zkrátka nelegální uložení odpadů. Z nezabezpečené černé skládky mohou unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody. Látky můžou tak vážně poškozovat lokální ekosystém a ohrožovat například zdroje pitné vody pro místní obyvatelstvo. Dalším velkým problémem s tím souvisejícím je výskyt hlodavců, zejména potkanů, kteří pak mohou přenášet různá infekční onemocnění. A dalším faktorem, který nechtěné skládky působí, je požár. Spousta věcí na skládce vyhozených je z hořlavého materiálu. A stačí neopatrnost člověka a neštěstí je na světě. „Problémem v konkrétních případech černých skládek je vždy samozřejmě dohledání odpovědné osoby, která závadný stav způsobila. Z hlediska odpovědnosti za protiprávní jednání se vždy rozlišuje, kdo je jejím subjektem. Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání jsou odpovědné za správní delikt a fyzické osoby za přestupek," řekl právník David Sluka.

Pod město Bor spadá několik obcí a osad. Problémové jsou jen některé úseky, přesto se k tomuto problému město staví čelem a chce ho řešit. „Považujeme to za veliký problém. Problémový úsek je Kadrnožka, se kterou jsou letité problémy, město nechává skládku čistit na vlastní náklady," řekl starosta Boru Petr Myslivec.

Kadrnožka spadá pod správu města Bor. To však řeší problémy i s vlastníky pozemků.

„Další problémový úsek je spojnice mezi Kurojedy a Damnovem. Toto je pozemek vlastníka, kterého už město vyzvalo k nápravě. Pokud tak neučiní, budeme konat my a bude s ním zahájeno řízení. Čas od času se tu skládka zkrátka objeví, a tak to musíme vyřešit na své náklady. Na druhou stránku tu máme sběrné dvory, které mají určitě svůj smysl. A právě proto, že tu ty sběrné dvory jsou a jsou zdarma, nerozumím tomu, že někdo naloží například pračku a vyhodí jí u lesa. Tak když už ji mám naloženou, tak ji dovezu do sběrného dvora. Taková řešení mě mrzí," dodal Myslivec.

Právník Sluka dále radí: „Kontrolní pravomoc k prošetření okolností konkrétního případu mají v případech podnikajících subjektů, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad a příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí. Kontrolní pravomoc těchto jednotlivých orgánů stanovená zákonem o odpadech je zcela stejná."

Problémy se skládkami jsou i v Tachově

„Již několikrát byli občané upozorněni na nedodržování obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde v článku deset, což jsou místa určená pro odkládání odpadů, jsou tato místa vyjmenována," řekla pracovnice městského úřadu Marie Multušová.

Jedná se o sběrné nádoby jako popelnice, kontejnery na zbytkový odpad, sběrné nádoby na tříděný odpad modrý kontejner na papír, žlutý na plasty, bílý zvon na bílé sklo, zelený zvon na barevné sklo, červený kontejner na drobný elektroodpad, sběrné dvory, řízená skládka, výkupny odpadů, zařízení k využívání stavebního odpadu a ostatní zařízení.

„Neukáznění občané si zvykli odkládat kusy nábytku k těmto kontejnerům, k červenému zbytky televizorů i když je na nich napsáno, že televizory se tam odkládat nesmí a město na základě objednávky a tím i úhrady zajišťuje jejich odvoz. Tato neřest se objevuje na všech třech sídlištích, neboť zde se těžko prokazuje, kdo nábytek ke kontejnerům odložil. U rodinných domů se u popelnice nic takového nenajde," dodala Multušová.

Náklady na odvoz těchto takzvaných nepovolených skládek se počítají téměř na sto tisíc ročně. „Pokud se situace nezlepší, bude muset město kvůli těmto nepořádným občanům přistoupit ke zvýšení poplatku za komunální odpad a to se určitě všem slušným občanům nebude líbit," ukončuje Multušová.

Sběrné dvory jsou v dosahu dvaceti kilometrů. V současné době je na území našeho kraje již na osmdesát sběrných dvorů, kam můžete odvézt staré harampádí.