Jak Deník informovala vyučující tanečního oboru Ráchel Ruthová, žáci tím dovrší první stupeň vzdělávání ve scénickém tanci. „K jeho zakončení a postupu do druhého stupně vzdělávání musí složit zkoušku, kterou jim ukládá Rámcový vzdělávací program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro Základní umělecké vzdělávání,“ vysvětlila.

Zkouška je podle jejích dalších slov formou absolventské choreografie. To znamená, že žáci, tanečníci, si samostatně zvolí téma, formu, pohybový slovník, hudbu, kostým a délku choreografie. „Dále si vybírají složení tanečníků. Buď zatančí sólo, duet nebo si přizvou další tanečníky. Tvorba absolventské choreografie vychází z nabytých zkušeností a dovedností uplynulého studia tanečního oboru ZUŠ,“ popsala Ruthová a dodala, že studium rozvíjí nejen taneční techniku, ale i umění spolupráce, citlivosti, kritického myšlení, tvořivosti.

Zkušenosti získané po dobu několikaletého studia tanečního oboru pak zúročí právě absolventským vystoupením. Jelikož si absolventskou práci připravují především sami, otevírá se tím pro žáky nová rovina. „Totiž rovina tvůrčí, bez zásahu pedagoga, do té doby známá pouze jako pedagogem zadané dílčí úkoly nebo krátké taneční etudy v průběhu taneční hodiny.“

Tak jako absolventi ostatních oborů základní umělecké školy, také tanečníci předvedou své absolventské choreografie na závěrečném koncertu tanečního oboru. Obdrží při něm absolventský list jako osvědčení o splněné zkoušce. „Díky vysokému počtu absolventů se připravuje jejich samostatné vystoupení nazvané Večer absolventů, které se uskuteční ve čtvrtek 13. června od 18 hodin v plánském Kiněnekině. Mimo jiné to bude zároveň oslava nově existujícího prostoru, který splňuje požadavky současné taneční a divadelní scény,“ připomněla učitelka tanečního oboru tachovské umělecké školy a dodala, že pozvání k vystoupení v plánském Kiněnekině přijali žáci tanečních oborů z dalších dvou škol, a to ze Základní umělecké školy Františka Stupky v Sušici a tanečního oboru Základní školy a Základní umělecké školy Karlovy Vary.

Tachovské veřejnosti se taneční obor představil rovněž v pátek večer, a to programem nazvaným Tanec v patách, který se odehrál v sále kina Mže.