Několik židovských hřbitovů budou totiž moci navštívit už tuto neděli. Stane se tak v rámci druhého ročníku Dne židovských památek a návštěvníci se mimo jiné dozví, jak významné židovské hřbitovy v regionu máme.

Například o hřbitově v Telicích jeho správci říkají, že je knihovnou dějin židovského osídlení velmi širokého okolí. „Pohřbívalo se zde i z Kladrub, Kostelce, Nedražic, Darmyšlu, Starého Sedla, Prostiboře. Obsahuje náhrobky významných osobností, lékařů, podnikatelů, finančníků, předků a příbuzných světově proslulých vědců, jejichž potomci žijí v USA, Austrálii, Rakousku, Venezuele i České republice,“ informují stránky věnované akci.

Na Tachovsku je pořadatelem Tachovský archivnický a muzejnický spolek. „V neděli 12. srpna budou zpřístupněny židovské hřbitovy v Tachově, a to starý hřbitov v Rapotínské ulici, Nové Sedliště a Telice. Přímo na místě budou připraveny rozšířené informace o historii,“ doplnil Václav Fred Chvátal za pořádající muzejnický spolek.