„V programu se bude hovořit o nových turistických cílech v Českém lese a jejich společné propagaci, o novém fenoménu nazývaném Geocaching, který se může jevit jako prostředek zvýšení návštěvnosti v regionu,“ uvedla za akční skupinu Sylva Heidlerová s tím, že program semináře zahrnuje také webový registr turistických cílů v oblasti Hornofalckého lesa a Českého lesa a možnosti spolupráce informačních center při rozvoji cestovního ruchu.

„Seminář je určen především pro pracovníky informačních center, pro starosty, pro pracovníky v cestovním ruchu a pro zájemce o cestovní ruch,“ doplnila Heidlerová.

Seminář je pořádán v rámci projektu Geocaching pro podporu cestovního ruchu.