I když dnes název po českém dramatikovi devatenáctého století nenese, amatérské divadlo v Tachově nadále žije. V tradici vzniklé po skončení druhé světové války pokračují Komedyjanti. V seriálu, který jsme pro vás připravili, si připomeneme nejvýzmamnější milníky a osobnosti tachovského amatérského divadla.

Tachovští komedianti v letech 1946 – 1966

Ohlédnutí číslo1

Divadelní ochotničení je nejstarší dobrovolnou kulturní aktivitou. V některých obcích a městečkách se lidé při neexistenci médií mohli seznamovat s kulturou jen prostřednictvím knihovny a kina. A také právě díky ochotníkům. Nejinak tomu bylo v Tachově po roce 1945, kdy se rodil český Tachov. Připomeňme si v několika pokračováních partu těch, kterým se stala prkna kina Hraničář a Lidového domu součástí života. Zaslouží si to.

Ochotníci se přihlásili k životu hned v roce 1945. Pod hlavičkou dramatického odboru TJ Sokol sehráli Wernerovu hru „Červený mlýn“. V pohraničí bylo ještě málo Čechů, většina z nich se 18. srpna sjela do Tachova. A ochotníky údajně zasypali květinami.

1946

18. července 1946 byl sloučením TJ Sokol a DTJ s počtem 23 členů založen samostatný spolek s oficiálním názvem Ochotnický spolek J. K. Tyla v Tachově. Začal organizací národní pouti, která de facto položila základy tradice pozdějších Husitských oslav. Byla to pro začínající organizaci v tehdejší době akce velice organizačně rozsáhlá. Ochotníci navíc ještě připravili vlastní divadelní představení. Uvedli na zámeckém nádvoří Psohlavce od Aloise Jiráska, v nichž účinkovalo cca 100 lidí (velký kompars z řad občanů a vojáků). „Generálka byla strašná“ – říkají pamětníci. „Ale hra nakonec dopadla výborně.“

1947 – l949

V průběhu roku 1947 bylo uvedeno osm premiér. Šlágrem byla zpěvohra „U veselého kamzíka“. V roce 1948 i 1949 bylo premiér také osm. V roce 1949 se soubor odvážně pustil do nastudování Pogoninova Kremelského orloje. Stal se nejúspěšnější inscenací tachovských ochotníků. V Tachově se hrál dvakrát, dvakrát v Mariánských Lázních v rámci soutěže „Kulturní jaro Plzeňska“, v Plzni byl uveden na přehlídce vítězů krajské soutěže a jeho poslední provedení uviděl XX. Jiráskův Hronov 1950. Hra se hrála ve spolupráci s členy tehdejšího hasičského sboru, který měl rovněž svůj dramatický odbor. Spolupráce přinesla ovoce. Svůj podíl na úspěchu mělo i Národní divadlo v Praze. Zapůjčilo dokumentaci pro výpravu, nahrálo některé zvukové efekty, zapůjčilo fotografie představitelů hlavních rolí. Sami herci přistupovali ke hře velmi odpovědně. Představení připravovali celých pět měsíců, studovali různé historické materiály, filmy, pročítali literaturu, aby se dobře vypořádali s historickou stránkou věci

Kde se zkoušelo?

V roce 1947 přidělil bytový referát místní správní komise ochotnickému spolku dům číslo 281 a 282 v dnešní Americké ulici (vedle bývalé Rybeny, v té době vedle pivovaru). Místnosti byly prostorné, dalo se tam schůzovat i zkoušet. A zkoušky se zakrátko staly dostaveníčkem i těch, kteří momentálně nehráli. Soubor začal žít plným a bohatým životem.

Kde se hrálo?

Od roku 1945 do roku 1949 v kině Hraničář (ul. K. H. Borovského). Sál měl sice dobré hlediště a slušnou akustiku, ale zcela nevyhovující jeviště. Jeho hloubka byla tři metry, jeho šířka 7,5 metru, vzadu ani po stranách nebyl žádný pracovní prostor. V roce 1946 se přikrytím orchestřiště získala 1,5 metru široká předscéna.

V roce 1948 dostal divadelní spolek do správy jeviště v Lidovém domě. Mělo náležitou hloubku a výšku, mělo i šatny, ale nemělo ani to nejnutnější jevištní vybavení. A vybavit jeviště nebylo snadné. Zachovaná korespondence dokládá, jak bylo obtížné sehnat třeba jednu divadelní oponu, přesněji poukaz na oponu. Členové souboru vlastními silami nakoupili světla, látky, horizontové zařízení. Vypůjčili si na směnku 10 000 Kč (tehdejší měny), kterou spláceli z výnosu divadelních představení.

Marie Mirtlová