Pro připomenutí –na tento den připadalo výročí komunistického převratu v Rusku, tedy Velké říjnové socialistické revoluce (říjnové proto, že v té době platil v Rusku juliánský kalendář). Převrat začal útokem na Zimní palác v Petrohradě, ke kterému dala signál vojenská loď Aurora. Poté byla nastolena komunistická vláda v čele s V. I. Leninem.