Proto se pracovníci města Bezdružice snaží o získání informací od občanů alespoň prostřednictvím anket, které probíhají na webových stránkách města.

Během jednoho roku proběhly již tři ankety na webových stránkách a čtvrtá právě probíhá. „Ankety, které jsou na internetových stránkách, jsou zajímavé. Bohužel nám ale moc neřeknou. My se samozřejmě z anket dozvíme, že některé procento lidí není spokojeno například s novými webovými stránkami, ale nevíme, co by toto procento občanů chtělo na stránkách změnit. Chybí nám ta zpětná vazba," vysvětlil starosta Bezdružic Jan Soulek.

Ten by velmi ocenil, kdyby občané vyslovili svá přání pro určité změny, které by mohly městu pomoci. „Není důležité, zda nám občané sdělí svůj návrh osobně nebo prostřednictvím nějakého psaní anonymně. Potřebujeme znát konkrétní přání lidí, aby bylo možné problémy řešit," dodal Soulek.

Téměř před rokem byla zveřejněna anketa Jaký herní prvek byste uvítali na dětském hřišti u bytovek. Hlasů bylo celkem 391. „Z této ankety jsme se dozvěděli, že 48 procent lidí zvolilo variantu Jiný herní prvek. My bychom ale potřebovali vědět, jaký jiný prvek lidé preferují," řekl Soulek.

Další anketa, která proběhla loni v prosinci, byla zaměřena na zjištění spokojenosti s rozmístěním nádob na tříděný odpad. Nejčastěji zvolenou odpovědí byla špatná dostupnost těchto nádob. Podle slov starosty se zastupitelstvo města důkladně zaměřilo na tuto problematiku. Rozebíraly různé varianty a také přemístění nádob.

„Ankety vytvářím na základě různých podnětů od občanů. Nyní probíhá na internetových stránkách anketa, zda jsou občané spokojeni s údržbou veřejných prostranství v obci," představila anketu Vladimíra Havlíková z Městského úřadu Bezdružice.

Iveta Luňáková