V rámci slavnostního zasedání u příležitosti 60. výročí založení jednotného chovatelského svazu – Českého svazu chovatelů, byli za přítomnosti premiéra Bohuslava Sobotky, ministra zemědělství Mariana Jurečky oceněni chovatelé za svůj mimořádný přínos této činnosti.

Chovatele na ocenění navrhly jednotlivé chovatelské sekce či územní pobočné spolky. Za oblast Tachov se dostalo cti reprezentovat chovatele zástupci stříbrské organizace právě již jmenovanému Antonínu Stehlíkovi, který je chovatelem králíků, holubů, drůbeže a okrasného ptactva.

Návštěva Senátu byla podle jeho slov pro něj neopakovatelným zážitkem nejen z důvodu setkání s chovatelskými legendami. Tento slavnostní okamžik umocnilo rovněž předání ocenění v reprezentativních prostorách Senátu. Stehlík převzal ocenění za dlouholetou práci v chovatelství a za dosažené úspěchy v chovu zejména králíků a holubů.

Po ukončení oficiální části slavnostního zasedání představitelů chovatelského svazu a předních českých politiků následovalo malé občerstvení a chovatelé měli možnost prohlídky historických prostor Valdštejnského paláce.