Řeč je o božích mukách, smírčích křížích nebo jiných kamenných památkách. A právě ty je možné adoptovat podobně, jako například zvíře v zoologické zahradě. O adopci památek na Plánsku hovořil s redaktorem Deníku autor této myšlenky Miloslav Antropius.

Oč jde, když se mluví o adopci památek?

Když existuje adopce zvířat v zoologických zahradách, tak nás napadlo udělat něco podobného. Zvířata potřebují pomoc a v naší krajině máme mnoho krajinných prvků, které určitě také potřebují pomoc. Zatím nebyla taková iniciativa, aby se tím někdo plošně zabýval. Smysl vidím v tom, že pokud mám takovou památku, křížek nebo boží muka blízko, tak si ji vezmu za svou a pokud mi to finanční možnosti umožní, tak do toho něco zainvestuji. Pokud to nejde, tak je tu Kulturní a okrašlovací spolek Planá, aby tomu trochu pomohl. Následně taková památka potřebuje takového andělíčka strážného, který by se o ni staral. Posekal okolo trávu, vyřezal porost, aby vůbec ta památka nebyla zapadlá. Chceme také, aby pokud možno, ta péče přecházela z generace na generaci.

Nápad to byl váš, byl dílem okamžiku?

Byl to dlouhodobý proces. Jsou zde ideální cesty na cyklistiku a při výletech je možné objevit mnoho takových památek. Říkal jsem si, že je to tu takové šedé, pořád jako by tu bylo po válce. Například v Německu boží muka vypadají úplně jinak. Tam se o ně lidé starají. Adopce památek tady začala vznikat někdy v srpnu loňského roku. Začal jsem oslovovat některé své známé. Naplno se to rozjelo po vydání mapky, kde jsou památky k adopci zaneseny. Najednou byla mapka a lidi to začalo bavit.

Kdo celou záležitost adopcí památek zastřešuje?

Zaštítění adopcí převzal Kulturní a okrašlovací spolek KOS v Plané. Díky jemu je také možné získat dotace a on například komunikuje s majiteli pozemků, na kterých památky stojí.

Popište čtenářům zvláštnost nebo zajímavost nějaké památky v adopci.

U obce Svahy je stará polní cesta, která kdysi bývala původní zemskou stezkou. Než postavili císařskou silnici z Plané do Stříbra, tak původní stezka vedla po této polní cestě. U ní stojí Böhmův kříž, a právě tomu jsme se snažili pomoci podobně, jako Böhmovu kříži ve Výškově. K tomu se pak jakoby nabalují další věci. Ve Zlivu je další kříž. Na obnovu takových a podobných památek jsme požádali o dotace.

V našem kraji ale nebyla vždy doba nakloněna malým památkám…

Bylo zde období, kdy takové malé kamenné památky lidé úmyslně ničili. Pak přišlo období, kdy lidé měli jiné starosti, ale teď je právě doba, kdy si začínají vážit přírody a mají starost i o malé památky.

Kolik malých kamenných památek je v okolí Plané už adoptováno?

Registrujeme patnáct adopcí. Loni v prosinci jsme vydali mapku s těmito památkami a už jsou v podstatě všechny adoptovány. Teď říkám, že je škoda, že jsme nemohli udělat tu mapku větší, kde by mohlo být více křížků. Chytáme se ale vyrobit větší mapu, na které budou i zveřejněna jména těch lidí, co si památky adoptovali.