„V Tachově jsme začali upravovat zeleň v říjnu loňského roku a předpokládaný konec akce je letos v září, celkem je nás tu sedm. Pět lezců a dva kluci, které nazýváme pozemní personál,“ řekl Jiří Skotnica ze specializované fir­my.

Celá tato akce je placená z fondu Evropské Unie. Akce je rozdělená do tří etap.

V první etapě, která byla provedena na podzim loňského roku, se zabývali odstraněním stromů v havarijním stavu a následným odstraněním pařezů. V druhé etapě pro změnu výsadbou nových mladých stromů, kterých bylo za minulý rok přibližně padesát kusů. A jako poslední se od jara věnují ošetření a statickým zabezpečením korun stromů.

„Snažíme se, aby stromy rostly, samozřejmě nějaký městský park není jejich přirozeným prostředím, proto je jim potřeba trochu pomoci a upravit jim prostředí tak, aby spokojeně mohly růst a nevadily ani lidem, což je občas dost obtížné zařídit,“ zasmál se Skotnica.

Tato skupina arboristů působí po celé republice, a to po dobu jedenácti let. „Jezdíme za prací po celé republice, nedávno jsme působili také v Ostravě,“ sdělil Skotnica.

Arboristika je obor ze zahradnického odvětví, zabývající se komplexní péčí o dřeviny a jejich porosty ve městech a kulturních krajinách. Každý zaměstnanec musí mít odborné vzdělání a musí být vyškolen pro výškovou práci na stromech.

Karolína Bobálová