„Dnešní doba klade na člověka obrovské nároky, o obtížné situace, zátěže či krize není nouze," uvedla koordinátorka služeb pro rodiny ze střediska Západní Čechy Diakonie ČCE Jiřina Ullmanová. „Mnohdy naše vlastní zkušenosti, znalosti k zvládnutí nových, neznámých hraničních jevů prostě nestačí. Pak se dostavují pocity beznaděje, zmaru, zoufalství a v návaznosti podrážděné reakce, agrese, stažení se a osamění."

Právě v takových situacích potřebuje jedinec či celá rodina pomoc. A tu nabízí Archa pro rodiny s dětmi.

„Zřizuje ji Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy, které má v sociálních službách dlouholeté zkušenosti," řekla koordinátorka a přidala další informace: „Jejím posláním je poskytnou rodinám s dětmi v obtížné situaci takovou podporu, aby vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné prostředí pro rozvoj dítěte a vedly nezávislý život v rámci společnosti. Služby jsou poskytovány bezplatně v prostorách organizace nebo v přirozeném prostředí rodiny. Nedílnou součástí výkonu služeb je motivace klientů k rozvoji potřebných podmínek a o omezení nežádoucích vlivů na dítě a další členy rodiny."

Služby Archy jsou určeny rodinám s dětmi do osmnácti let v takové životní situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami a potřebují podpořit okolím.

„Terénní služby nyní poskytujeme také na Stříbrsku, kromě toho také na Plzeňsku, Rokycansku, Horažďovicku a Sušicku. Ambulantní služby jsou určeny rodinám, které se nás rozhodnou vyhledat přímo na našich pracovištích. V loňském roce poskytl ambulantní i terénní tým podporu sto čtrnácti rodinám," dodala Jiřina Ullmanová. Službu Archa pro rodiny s dětmi naleznou zájemci ve Stříbře v Alšově ulici.