Mohylu prokopal v roce 1936 archeolog Otto Eichhorn, nechal ji odkrytou, postupně se na ni ale zapomnělo. Loni a letos se ji odborníci snažili vrátit co nejvěrnější původní podobu. Na projekt sehnali peníze z evropských zdrojů, řekl archeolog muzea Milan Metlička.

„Otto Eichhorn ji nechal odkrytou, aby se tam lidé mohli chodit dívat. V roce 1938 ale odešel do Vídně, po válce se nevrátil, protože kontinuita osídlení v okolí Stříbra vyhnáním německého obyvatelstva skončila," uvedl.

Zájem o mohylu s průměrem 13 metrů tak postupně upadal, upadala v zapomnění, oblast byla zalesněna. Až kolem roku 1990 přišli archeologové na to, že pravěký hrob je odkrytý. Vloni spustili projekt rekonstrukce, k dispozici měli Eichhornovy zákresy, fotografie i další dokumenty.

Plochu s hrobem pocházejícím z období 1650 až 1350 před Kristem nejprve vykáceli. „Zachována zůstala středová plotna, která je původní, stejně tak jako věnec okolo, tam ale některé z kamenů byly vyvrácena, některé z kamenů se i ztratily," uvedl Metlička. Vyvrácené kameny bylo třeba usadit zpět na původní místo, k tomu posloužila fotodokumentace, do některých částí museli archeologové doplnit i hlínu tak, aby se místo podobalo původnímu terénu. U zrekonstruované mohyly osadili informační tabuli.

Podle Metličky se mohyla nachází v blízkosti mohylového pohřebiště s dalšími značně poškozenými pravěkými hroby, přístupná je z cyklostezky i ze státní silnice, nachází se kousek za křižovatkou silnic Stříbro, Starý Butov, Malovice. „Na území Plzeňského kraje jde o jedinou takto odkrytou a zrekonstruovanou mohylu," uvedl Metlička. Jeho týmu práce trvala s přestávkami rok. Podle dokladů Eichhorna ukrývala mohyla ostatky jednoho člověka, bylo v ní pět nádob uložených jako milodary i bronzová břitva.

Mohyly sloužily jako hroby k ukládání ostatků jednoho nebo i více jedinců, mají formu kopečku, jejich šířka bývá od pěti do pětadvaceti metrů, vysoké jsou od půl do 2,5 metru. V Plzeňském kraji je přes 200 mohylových pohřebišť a celkem asi 5000 mohyl.