„Normálně se návštěvníci archivu dostanou pouze do takzvané badatelny, kde si mohou za jistých podmínek prostudovat požadované archiválie,“ uvedl ředitel Jan Edl.

Skupinku návštěvníků, provedl několika tématicky členěnými depozitáři. „Proč jsou kartony s uloženými dokumenty popisovány obyčejnou tužkou?“ zněla jedna z otázek. „Čas všechno zničí, ať popisujete kartony čímkoli, vše vybledne. Jen tužka ne,“ vysvětli ředitel.

Prohlídka dále vedla knihovnou, kde jsou mimo jiné archivovány i kroniky a tiskoviny včetně Tachovského deníku. Skupina nahlédla i do místnosti, kde se zpracovávají archiválie. Odborníci tu v současné době zpracovávají a třídí dokumenty z někdejšího okresního národního výboru.

Poslední zastávka byla v místnosti, v níž instalovali pracovníci archivu výstavku zajímavých dobových dokumentů. Nejstarší byla pravděpodobně Kniha platů ze vsí poddaných městu Stříbru z let 1507 až 1550.