Státní okresní archiv Tachov totiž otevře své dveře veřejnosti a to u příležitosti Mezinárodního dne archivů. „Tachovsko v letech 1918 a 1968. Zrada dvou generací?“ je téma, které chce archiv v Tachově přiblížit všem zájemcům o události let s osmičkou na konci letopočtu. „V letošním roce budou archiválie zaměřeny na dvě kulatá výročí – vznik Československé republiky a vstup armád Varšavské smlouvy do ČSSR. Výstava se zaměří na ohlasy těchto událostí v okrese Tachov,“ zve archivář Miroslav Vetrák s tím, že součástí Dne otevřených dveří bude i výstava zajímavých archiválií, které veřejnost nemá možnost běžně shlédnout.

Exkurze pro veřejnost začínají v pondělí v 9, 11, 13, 15 a 17 hodin. Při této příležitosti bude možné opět nahlédnout do zákulisí archivu a seznámit se s jeho činností. „Pokud by někdo ze zájemců o návštěvu archivu měl ve svém držení zajímavou písemnost či fotografii a chtěl by ji archivu poskytnout, bude srdečně vítán.“

V úterý se zájemci o historii mohou těšit na přednášku Jana Edla „Tachovsko v letech 1918 a 1968. Zrada dvou generací?“. V ní se posluchači dozví nejen, jak a zda vůbec se vznik republiky dotkl obyvatel zdejšího regionu, ale rovněž jak reagovali obyvatelé okresu na události roku 1968. Přednáška se koná v zasedací místnosti Státního okresního archivu Tachov od 17 hodin. Archiv bude veřejnosti otevřen v pondělí a v úterý od 9 do 18 hodin.

Státní okresní archiv Tachov zve na Den otevřených dveří

pondělí 11. června
od 9 do 18 hodin
Exkurze: 9, 11, 13, 15, 17 h.

úterý 12. června
od 9 do 18 hodin
17 h. přednáška „Tachovsko v letech 1918 a 1968. Zrada dvou generací?“