Odvody, které naposledy zažila generace dnešních pětatřicátníků a starších mužů, se konaly ve čtvrtek ve Stříbře. Akce posloužila nejen jako procvičení připravenosti obcí s rozšířenou působností, ale zároveň jako ukázka pro veřejnost.

Jedním z branců, který si proces odvodu na vojnu vyzkoušel, byl šestnáctiletý Jakub Čampula ze Stříbra. „Pociťoval jsem takovou nervozitu, ale strach jsem z toho neměl, řekli nám předem, že na vojnu skutečně nepůjdeme," popsal svoje pocity student stříbrského gymnázia, který s devíti spolužáky působil jako figurant.

Odvody organizovalo ve spolupráci s městem Krajské vojenské velitelství Plzeň. „Krajská vojenská velitelství mají za úkol připravovat komise pro odvodní řízení v souladu s branným zákonem. Proto provádíme prověřování připravenosti jednotlivých obcí s rozšířenou působností na tato odvodová řízení," vysvětlil krajský vojenský velitel Slavomír Tomčák.

Prověřovací cvičení připravenosti stříbrské odvodové komise se uskutečnilo v kulturním domě, tedy v prostorách, kde by se skutečné odvody opravdu konaly. Armáda pozvala i veřejnost, která kromě procesu samotného odvodu mohla sledovat práci vojáků, o kterou se postarali vojáci z útvaru v Jincích a Žatci. Informace o možnostech uplatnění v armádě či studia na vojenských školách poskytovalo náborové středisko.

„V minulosti byly odvody pravidelné. V současné době nejsou, ale my připravujeme personál, který by tuto činnost prováděl na základě rozhodnutí vlády. Vláda může rozhodnout o konání odvodů v případě, že by se naše země ocitla ve válečném stavu," doplnil Tomčák.

I když Česká republika zrušila povinnou vojenskou základní službu a armáda je čistě profesionální, brannou povinnost mají ze zákona všichni občané od 18 do 60 let.

„Ze zákona jsou všichni občané povinni plnit úkoly při ohrožení státu, při válečném stavu a v souladu s branným zákonem, pokud by vláda rozhodla, my začneme plnit úkoly odvodního řízení," vysvětlil dále krajský vojenský velitel.