Zájemci o nemovitosti mohou svoje nabídky zasílat v obálce přímo na Ministerstvo obrany, uzávěrka je na konci listopadu.

Jednou z nabízených nemovitostí je pozemek o výměře 0,6 hektaru u v Máchově údolí u Stříbra. Je vedený jako trvalý travní porost, roste na něm i několik stromů. Pozemek je v rekreační oblasti přibližně 1,5 km jihozápadně od Stříbra, na levém břehu Mže v meandru vodního toku. "V minulosti sloužil jako součást plovárny," uvádí nabídka ministerstva. "Na jeho severozápadním okraji je několik pozemků s objekty ve vlastnictví třetích osob. Jedná se o neoplocený pozemek, jehož hranice nejsou v terénu vytyčeny, ležící v aktivním záplavovém území řeky Mže a vede přes něj nadregionální biokoridor," píše se v nabídce. Minimální kupní cena tohoto pozemku je čtvrt milionu korun.

Za 3,7 milionu korun by ministerstvo rádo prodalo úpravnu vody u Borovna na jižním Plzeňsku. "Oplocený prostor, který byl součástí areálu bývalého vojenského rekreačního zařízení Koukalka, se nachází v zalesněném prostoru a je součástí zvláště chráněného území Chráněné krajinné oblasti Brdy. Leží necelých devět kilometrů východně od Spáleného Poříčí směrem na Rožmitál pod Třemšínem," uvádí se v nabídce. Areál je od veřejných sítí odpojen a je nevyužívaný.

Další nemovitostí je malý neoplocený travnatý pozemek v Mariánských Lázních, místní části Úšovice, která ministerstvo nabízí minimálně za čtyři tisíce korun.

Kromě tří uvedených nemovitostí na západě Čech se resort obrany chce zbavit ještě dalších tří desítek objektů a pozemků po celé republice. Jedná se o pozemky s různým využitím, ale také třeba o obranné objekty typu řopík a další stavby. Cenové rozmezí je od několika desítek tisíc do několika milionů korun.