Jedná se o pěší hlídky, jejichž úkolem je především dohlížet na veřejný pořádek, bezpečnost dětí a chodců na přechodech, ale také například kontrola dodržování podávání alkoholu nezletilým. S tím úzce souvisí kontrola dodržování závazných vyhlášek o zákazu pití alkoholu v určených lokalitách.

Následky požáru domu v Otročíně u Stříbra na Tachovsku.
V hořícím domě v Otročíně zemřel jeho majitel, nešlo o násilný čin

Městské policii v Tachově vypomáhají čtyři asistenti, tři ženy a jeden muž, kteří v běžném pracovním týdnu slouží v hlídkách po dvojicích rozděleni na ranní a odpolední směnu. O víkendu prozatím asistenti neslouží. „Jedná se o pilotní projekt, rádi bychom ale pokračovali dále i v příštím roce, neboť již první ohlasy od obyvatel jsou pozitivní,“ uvedla místostarostka města Vendula Machová. Hlídky dle jejích slov nachodí kolem 20 km denně za každého počasí, kdy v případě porušení zákona či zjištění závad vyrozumí hlídku městské policie, případně odpovědného pracovníka úřadu, kteří v rámci svých kompetencí učiní příslušná opatření k nápravě.

„Myslím, že zavedení asistentů prevence kriminality ve městě byl správný krok. Jen se tedy domnívám, že by měly být dvojice složené vždy z muže a ženy,“ vyjádřila svůj názor Tachovanka Petra Braunová. „Všimla jsem si jich. Zdraví, usmívají se a je to fajn a potřeba, abychom se zase cítili bezpečně,“ vyjádřila svůj názor na sociálních sítích Pavlína Zušťáková.

Chodské mučedníky upálili u Boru přesně před 520 lety, událost připomíná pomník
Chodské mučedníky upálili u Boru přesně před 520 lety, událost připomíná pomník

K zajištění pochůzkové činnosti čtyř asistentů namísto dalších posil přímo do řad příslušníků městské policie byl původně skeptický vedoucí strážník Městské policie Tachov Jan Habrdle. V průběhu uplynulých dvou měsíců ale změnil názor. „Musím přiznat, že práce pochůzkářů se osvědčila. Nejčastěji se díky nim se dozvídáme o černých skládkách, hlásí problémy v dopravě a porušování obecně závazných vyhlášek,“ odpověděl Deníku. Také on by přivítal, kdyby se v projektu prevence kriminality pokračovalo i v dalších letech. Financování mzdových nákladů asistentů by mělo být i nadále hrazeno z dotace Ministerstva vnitra ČR jako je tomu v letošním roce. I přes cennou pomoc asistentů by vedoucí strážník městské policie přivítal také nové tváře do svého týmu. „Máme zde několik strážníků, kteří se blíží důchodovému věku, a tak bychom alespoň za nové zájemce byli rádi. Vše řešíme s vedením města. Stát se přeci může cokoliv, předčasný odchod do důchodu nebo dlouhodobější nemoc by nám zkomplikovaly situaci,“ řekl Jan Habrdle. (šav)