Neustále se zvětšující provoz aut na průtahu středem obce sužuje Chodovou Planou. Podle propočtů tudy projede denně až pět tisíc vozidel, a právě proto místní obyvatelé stále častěji volají po urychleném vybudování obchvatu. K otázce, kdy obchvat bude hotov, v poslední době přibyla další, a to, kudy vlastně povede. Kromě stávající, tak zvané východní varianty, přichází totiž v úvahu i řešení jiné. Zejména z tohoto důvodu se ve středu v podvečer konalo mimořádné jednání zastupitelstva, kam byli pozváni zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, projekční kanceláře a veřejnost. Cílem bylo získat odpovědi na zásadní otázky týkající se různých variant obchvatů.

Už na minulém zastupitelstvu byly varianty obchvatů diskutovány a byla znovu otevřena Jiřím Plevkou (prezidentem Chodovaru, pozn. red.) možnost vést obchvat západním směrem, tedy zásadně jinudy, než jsou současné plány. „Zastupitelstvo ale chce mít dostatek informací k tomu, aby mohlo kompetentně rozhodnout,“ uvedl starosta Chodové Plané Jan Volný. „Osobně se mi varianta západní líbí víc, ta by neokleštila Chodovou Planou. Na druhou stranu jsem v rozpacích, zda v této etapě je reálné celý projekt předělat,“ vyjádřil svůj osobní názor.

Jedním z řešení je mostní estakáda

Důvodů, proč chodovoplánští zastupitelé hledají alternativní řešení k stávající východní verzi obchvatu, je několik. Zřejmě nejzásadnější vyslovil právě Jiří Plevka. „Silnici pod železniční trať nepustím v žádném případě. Narušilo by to náš zdroj vody pro pivovar,“ bránil prameniště prezident Chodovaru. „Půjde-li obchvat nad železnicí, nemám k tomu žádné připomínky a nebudu nadále nic rozporovat,“ podotkl.

A právě jedno z možných a navrhovaných řešení nezasahujících do prameniště pivovaru je vybudování mostní estakády. Ta by ovšem byla dlouhá půl kilometru a v místě křížení s železnicí by výška dosahovala sedmi metrů nad koleje. Podle projekční kanceláře je ale pro městys z hlediska emisního a hlukového zatížení i dalších aspektů nejvhodnější a pro investora ekonomicky nejlepší podjezd pod tratí.

„Nechali jsme zpracovat prověřovací studii, která řeší přeložku komunikace s tranzitním železničním koridorem. Doposavad byla řešena varianta, kdy silnice jde pod tratí. Zde proběhla diskuze o tom, že se můžeme negativně dotknout podzemních vod, prameniště Chodovaru,“ vysvětlil Zdeněk Kuťák z Ředitelství silnic a dálnic správy Plzeň. Následovaly různé prověřovací hydrogeologické posudky. „Ty prokazovaly, že se nedotkneme podzemních vod, ale ze strany pivovaru to vidí jinak,“ konstatoval Kuťák.

O obchvatu se jedná už desítky let

O tom, jakým směrem vést obchvat, se jednalo už před lety. „První studie byla v roce devatenáct set devadesát jedna. Mám tu situaci z té studie,“ ukazovala na mapě zakreslené obě varianty Blanka Preclíková z Ředitelství silnic a dálnic a poukázala na to, proč se příprava obchvatu soustředila na východní variantu. „Požadujeme řešení východní variantou, protože odklon je bez komplikací a umožní optimální napojení obce. Hluk a zplodiny převládající západní větry odnesou mimo obec,“ citovala stanovisko obce Chodové Plané z roku 1993.

Jaká z variant nakonec zvítězí, se ukáže až z rozhodnutí zastupitelstva, které se sejde na pravidelném zasedání. „Dnes nemůžeme rozhodnout, zda jednu variantu zastavíme a budeme pokračovat na jiné. Zastupitelstvo uložilo radě pokračovat v jednání o stávající východní variantě a dořešit podjezd, či nadjezd tratě a prověřit finanční studii západní varianty obchvatu,“ uzavřel Volný.