Autor rozdělil vyprávění o historii i současnosti Josefovy Huti do čtrnácti kapitol. V nich postupně představuje například všechny domy, které ve vesnici stojí, jejich osudy, hovoří o lidech, kteří v nich žili i o tom, k čemu objekty sloužily.

Jedna z kapitol je rovněž věnována továrně, která patřila svého času mezi nejvýznamnější průmyslové podniky rakouskouherské říše. Velkého významu dosáhla také železniční stanice, která bývala komerčně druhou nejvýznamnější stanicí na trati Plzeň – Cheb.

„Osada Josefova Huť je pro mě domovem. Poprvé jsem tam byl, když mi nebylo ještě ani půl roku. Naše rodina má v osadě kořeny. Naše rodina dodnes vlastní jeden ze zdejších domů, i když já osobně v osadě bydlím spíše přes víkendy či prázdniny. Nicméně Josefovu Huť považuji více za svůj domov než Mariánské Lázně,“ vysvětlil Deníku svůj vztah k Josefově Huti autor.

Při práci na knize vycházel z vyprávění pamětníků, vlastních poznatků i z mravenčí práce po archgivech. „Po historii osady jsem začal pátrat již před několika lety. Určitý podíl na tom měl zcela jistě i právě můj děda, který v osadě žije od roku 1948 a vyprávěl mi celou poválečnou historii. Samozřejmě jsem pátral po archivech, oslovoval jsem i místní obyvatele – díky tomu se mi podařilo na příklad dostat k německé publikaci, která se nachází v České republice pouze v jednom jediném exempláři. Právě tato publikace byla jedinečným a stěžejním zdrojem k cestě za nejstarší historií Josefovy Huti a jejího okolí. Ze sbírek místních obyvatel či chatařů jsem získal také mnoho starých fotografií,“ dodal Michal Pavlík.

Kromě osady samotné se věnuje v publikaci také okolí. Popisuje například historii a současnost Černého mlýna, Karoliny Doliny, která tvořila s Hutí poměrně významnou průmyslovou zónu, věnuje se Pavlovicím, Sedlišti, Ústí a dalším osadám v okolí.

Pavlík se v knize rovněž pozastavil nad poválečným vývojem údolí Mže, kdy postupně zanikal jeho průmyslový význam a lokalita se měnila v ráj trampů a chatařů.

V neposlední řadě jsou v publikaci, kterou doprovází rozsáhlá a rozmanitá fotodokumentace, popsány přírodní krásy a zajímavosti.

„Publikace je dalším střípkem z dosud neznámých dějin údolí Mže. Až si čtenáři publikaci přečtou, určitě se rádi zajedou do údolí sami podívat. Údolí Mže má magickou sílu. Jakmile si člověka přitáhne, už ho jen tak nepustí,“ poznamenal ke knize, která vyšla v pětisetkusovém nákladu, její autor.