Aby se mohla na jaře osázet lesní paseka novými mladými stromky, je potřeba uklidit z vykácených lesních ploch klestí již teď před zimou. Klestí se dnes začíná využívat jako biopalivo. „Protože stát dnes podporuje ekologické spalování, máme možnost vyrábět z klestu takzvanou štěpku, což jsou vlastně větve rozštěpkované na malé části. Klestí je odpad vzniklý během kácení lesa a díky využívání štěpky jako ekologického paliva, je tento odpad maximálně využit.“ řekl Deníku lesní hospodář několika obcí na Tachovsku Jiří Ludvík.

„Některé firmy se dokonce na výrobu štěpky specializují. Přijedou si klest nasbírat, sváží jej do otýpek a odvezou do štěpkovačky. Vyrobenou hmotu potom zákazníkům prodávají na topení do kotlů,“ vysvětlil nám Ludvík.

V některých případech ale dodnes likvidují v lese klestí pálením. „S pálením se v lesích začíná právě v tomto období, kdy je půda vlhká a nehrozí tak šíření požáru vyschlým kořenovým systémem. Klest pálí firmy, ale i soukromí lidé. Když si chtějí lidé odnést domů na pálení některé větší kusy klestu, uklidí nám většinou paseku bezplatně, jen za odnesené dřevo. V regionech, kde je o toto dřevo nižší zájem, najímáme na úklid klestu sezónní pracovníky. Pálení klestu není nejjednodušší záležitostí. Dobu, kdy je možné klest pálit ovlivňuje mnoho faktorů. V první řadě záleží na počasí, protože když je v lesích sucho, pálit se nesmí. Hrozí zde vysoké riziko vzniku požáru. I když je ale vhodné počasí, může se pálit pouze se svolením požárního útvaru. V žádosti o povolení pálení musí být uvedeno místo a doba pálení, aby měli hasiči informaci pro případ, že jim v těchto místech někdo ohlásí požár lesa. V opačném případě hrozí, že dostaneme od hasičů pokutu za nenahlášení plánovaného spalování v lese,“ uvedl Ludvík.

„Majiteli lesa hrozí v případě planého výjezdu k ohlášenému požáru lesa pokuta v hodnotě do půl milionu korun. Neohlášený požár je ale spíše výjimkou. Nestává se nám pravidelně, že by nám někdo pálení klestí nenahlásil. Pravdou je, že nám občané často ohlašují požár v lesích, proto je skutečně potřeba, abychom o plánovaném pálení v lesích věděli předem,“ řekl Deníku pověřený zástupce ředitele územního odboru Hasičského záchranného sboru v Tachově Jaroslav Klíma.