Postupným zanášením bahnem se v rybnících zhoršila kvalita vody, čímž se zhoršily životní podmínky pro v lokalitě žijící vodní ptactvo. To je důvodem, proč Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přistoupila k jejich odbahnění a opravám výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů. Přírodní rezervace Tisovské rybníky je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Plzeňském kraji.

Požár v Halži na Tachovsku.
Velký požár v Halži na Tachovsku. Hořela linka na výrobu peletek

„Bude vyvezeno téměř 40 000 metrů krychlových usazenin a zároveň se opraví výpustná zařízení a bezpečnostní přelivy,“ uvedl Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Tyto vodní plochy jsou jedním z mála útočišť pro vodní ptáky zejména díky nízké rybí obsádce a mělkým příbřežním porostům. Hnízdí zde například potápka malá, moták pochop, rákosník proužkovaný, ťuhýk obecný, ťuhýk šedý, bramborníček hnědý či bramborníček černohlavý. Mezi nejvzácnější zde hnízdící druh patří jeřáb popelavý.

Zdroj: Deník/Monika Šavlová

Většina ostatních rybníků v kraji trpí přebytkem živin, které se do vody dostávají splachem z okolních polí, z odpadních vod nebo nadměrným chovem ryb zejména kaprů. Voda je pak zakalená a nádrže se zanášejí bahnem, rybníky jsou mělké, snáze se prohřívají a vysychají. Ve vodě pak chybí kyslík, přemnoží se řasy a sinice. V zakalené vodě mají vodní ptáci málo potravy a nízká průhlednost vody jim znemožňuje potápění a lov.

Jak ovládají moderní techniku přišli do DPS v Konstantinových Lázních ukázat žáci místní základní školy.
Konstantinolázeňští školáci připravili seniorům odpoledne plné techniky

„Rybníky jsou citlivé na množství živin. Jejich odbahněním pomůžeme zdejší přírodě. Veškeré práce byly připravovány s Plzeňským krajem, správcem těchto chráněných území. Práce v pobřežních porostech budou ukončeny před hnízděním ptáků. Finance na tuto akci máme z Národního plánu obnovy,“ vysvětlil Zdeněk Myslík. Dle jeho slov se odbahnění a opravy letos dočkají i rybníky v přírodních rezervacích Postřekovské rybníky a Zbynické rybníky, které jsou stejně jako Tisovské rybníky také státním majetkem.