Bagry od rybníků u Tisové ještě neodjely, pouze do pobřežních prostor byl jejich vjezd v tuto dobu zastaven z důvodu hnízdění vzácných ptáků. Odbahňování a opravy technických zařízení Tisovských rybníků tak stále pokračuje, předpokládané ukončení prací je letos na podzim.

Přírodní rezervace Tisovské rybníky je jednou z nejvýznamnějších ornitologických lokalit v Plzeňském kraji. Jak už Deník dříve informoval, postupným zanášením bahnem se v rybnících zhoršila kvalita vody, čímž se zhoršily životní podmínky pro v lokalitě žijící vodní ptactvo. To bylo důvodem, proč Agentura ochrany přírody a krajiny ČR přistoupila k jejich odbahnění a opravám výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů.

V současnosti stále probíhá odbahnění Velkého a Malého Podvesného rybníka. „Těžební práce v pobřežních porostech, v rákosí, byly ukončeny před hnízděním ptáků a bagry sem nesmí. Situaci průběžně monitoruje odborný biologický dozor a pracovníci AOPK ČR. Zaznamenali zde například slavíka modráčka,“ uvedla mluvčí AOPK ČR Daniela Hlinková. Ten si dle vyjádření Zdeňka Myslíka z AOPK ČR na okolní hluk zvykl a problémy s nedaleko pracujícími stroji nemá. „Na Bezděkovském rybníce práce neprobíhají a očekává se, zda zde zahnízdí luňák hnědý,“ upřesnila mluvčí AOPK Daniela Hlinková. Na tomto rybníce byly v zadní části vyhloubeny dvě tůně pro obojživelníky a oprava vypouštěcího zařízení začne později, až ptáci vyvedou své mladé.

Zhruba 40 tisíc kubíků krychlových usazenin bylo podrobeno potřebným rozborům, které prokázaly, že jsou nezávadné a tudíž mohou být postupně rozváženy na pole. „Rybníky jsou citlivé na množství živin. Jejich odbahněním pomůžeme zdejší přírodě. Veškeré práce byly připravovány s Plzeňským krajem, správcem těchto chráněných území. Práce v pobřežních porostech budou ukončeny před hnízděním ptáků. Finance na tuto akci máme z Národního plánu obnovy,“ vysvětlil již dříve Zdeněk Myslík. Dle jeho slov se odbahnění a opravy letos dočkají i rybníky v přírodních rezervacích Postřekovské rybníky a Zbynické rybníky, které jsou stejně jako Tisovské rybníky také státním majetkem.