Jubileum si připomenou a oslaví o nadcházejícím víkendu. „V současné době má náš spolek patnáct členů, z nichž většina již přesáhla šedesát let. Ale i přes tuto skutečnost se všichni aktivně zapojují do společenské práce,“ dala za baráčníky Deníku vědět Šárka Dostálová s tím, že jednou z hlavních činností spolku je masopust. „Na Strážské letní slavnosti pečou naše tetičky buchty a koláče,“ dodala baráčnice.

„Sousedé se starají o přípravu výstavy starých hospodářských strojů a předmětů, které pomáhaly při těžké práci v domácnostech i v zemědělství, například máselnice, pluhy a další,“ dále popsala činnost Dostálová. Celoročně se baráčníci ve Stráži starají o židovský hřbitov, který je jedním z nejstarších v Čechách. „A to sečením trávy a kácením náletových porostů. Máme patronát nad Kaplí Panny Marie Lurdské. Nezapomínáme ani na naše děti, členy a občany, kteří pomoc potřebují.“ Obec Baráčníků ve Stráži je sdružená v XII. Župě Plzeň a je jednou ze společenských organizacích v městysi Stráž.

CO PŘINESE VÍKEND

Hlavní program se odehraje v sobotu, kdy ve 12.30 hodin vyjde z parku krojovaný průvod za doprovodu Amátovky Stříbro. Následuje čtení z kroniky (13 hodin), dále vystoupí Česká beseda, starosta a rychtář pozdraví přítomné a v půl druhé odpoledne začne lidová veselice s hudbou.

Po oba dny je možné navštívit výstavy v budově úřadu městyse Stráže. Jednou je Padesát let historie baráčníků, druhou výstava malířů z okolí Stráže.

Z obecní kronikyNejpopulárnější organizací v roce 1967 se stala obec baráčnická. Místní občané rozhodli, že založí ve Stráži obec baráčnickou. Zvolili prozatímní konšelstvo. Rychtářem byl zvolen Jaroslav Klečka, jednatelem Karel Valenta, berní Bedřich Myslivec, švandymistr Josef Kozelka, dráb Josef Simonides, ponocný Karel Andrejch. Ustavující schůze se konala v červnu 1967. Kroje si členové pořizovali sami. Obléká se kroj chodský a plzeňský. Košile jsou vyšívané na prsou a límcích, nosí se opasky a kulaté čapky s pérem. Ženy nosí vyšívané halenky. Sukně černé.