Podařilo se vytvořit 10 různých projektů, na nichž budou učitelé se svými žáky pracovat buď ještě do konce tohoto školního roku, nebo v roce následujícím.

Nováčci v eTwinningu se pod vedením pracovníků národních podpůrných organizací (NSO) a zkušených eTwinningových ambasadorů z Belgie, Lucemburska, Německa a České republiky seznamovali s tím, jaké možnosti eTwinning nabízí. Dozvěděli se spoustu užitečných informací včetně toho, jak najít projektové partnery, jak vytvořit projekt a jak pracovat ve virtuální třídě TwinSpace (pozn. TwinSpace je webová stránka, v níž partneři spolupracují). Samozřejmě získali také informace, jaké nástroje lze při projektové práci využít. Každý projekt má k dispozici jedno TwinSpace - tedy jeden prostor pro spolupráci. Jeho výhodou je, že tato stránka je zabezpečená, dostanou se do ní pouze ti, kdo jsou do projektu přizváni.

Manželé Kastnerovi z Těchlovic se musí vystěhovat ze svého domu.
Manželé musí pryč z domu, pomoc nabízí i město. Zatím neúspěšně

„Bylo to pro nás skutečně přínosné. Za vydařenou považuji také aktivitu Actionbound, kdy týmy učitelů ze 13 zúčastněných zemí prozkoumávaly krásy Brugg,“ uvedla Jana Anděl Valečková. „Bylo velmi příjemné procházet Bruggy ve společnosti pedagogů z dalších zemí, vyměňovat si názory, sdílet zkušenosti,“ podělila se o zážitky. V průběhu semináře obě zástupkyně české delegace společně prezentovaly jeden z úspěšných projektů věnovaných demokratické participaci – „UNICEF-Puppen auf Europareise“, který realizovali žáci ZŠ Přimda s osmi dalšími partnery v minulém školním roce.

Třídenního semináře se zúčastnilo přes 40 pedagogů z Belgie, Nizozemí, Lucemburska, Španělska, Německa, Rakouska, České republiky, Norska, Švédska, Lotyšska, Slovinska, Moldavska a Bulharska.