„Pro nás je to velká událost, protože jsme každý rok podávali žádost na adventní koncerty, a to od roku 2014. Až letos se podařilo, že jsme prošli jak prvním, tak i druhým kolem výběrového řízení a dostali jsme se mezi čtyři organizace, které byly podpořené. Podařila se ohromná věc, protože se vybrala nejvyšší částka v historii adventních koncertů za třicet jedna ročníků. Vybralo se dva miliony osm set tisíc korun,“ říká ředitelka Hospicu svatého Jiří v Chebu a Tachově Alena Votavová

Vedení hospicu absolvovalo kvůli koncertu velké množství příprav. „S paní doktorkou Urbánkovou jsme byly na místě. Od soboty jsme zkoušely. Vůbec jsme si nedovedly představit, co to všechno obnáší, když se jedná o přímý přenos. Bylo také zajímavé pozorovat, kolik lidí na tom pracuje, a vlastně od června, kdy probíhalo druhé kolo výběrového řízení, tak jsme byly v kontaktu s Českou televizí skoro neustále, a to i proto, že bylo potřeba natáčet jednotlivé spoty a podobně,“ popisuje.

„Dostaly jsme připravený scénář, věděly jsme otázky a v bodech jsme měly i odpovědi od České televize, protože naší organizaci znali, tak sami vybrali, co by bylo důležité říct. Za léta s tímto konceptem mají zkušenosti a sami vědí, jak se mají organizace propagovat. Další oříšek byl ten, že jsme se museli vejít do určitého času. Zkoušeli jsme to několikrát, ale Ester Janečková, pan Potměšil i Daniel Stach byli naprosto úžasní,“ usmívá se.

Kostel svatého Wolfganga má za sebou bohatou historii a zub času se na něm podepsal. Obec Poustka ho získala zdarma od Plzeňské diecéze a vzala si ho pod svá křídla. Velké opravy započaly už v roce 2006.
Kostel svatého Wolfganga v Ostrohu ožívá i díky darům spřízněných lidí

Podle ní byl samotný koncert ve prospěch hospice obrovskou satisfakcí. "Za ty roky práce jak v chebském, tak i tachovském hospici je to opravdu neskutečná záležitost. Máme peníze tak na dva měsíce fungování dopředu a vždy je to pro nás obrovská nejistota, takže když se nám teď věnoval tým čtyřiceti lidí, kteří se podílejí na adventních koncertech bylo to naprosto něco neuvěřitelného. Během vysílání jsme musely hodně promrkávat, abychom nebrečely, protože to bylo něco neskutečně dojemného zvlášť, když tam částka naskakovala. Jsou to opravdu nepopsatelné pocity,“ říká dojatě.

Darovaný výtěžek poputuje na důležitý vývoj jak hospicu v Chebu, tak i v Tachově. „My teď peníze v tuto chvíli samozřejmě nemáme, sbírka stále běží. Poběží ještě do konce prosince a pak je na České televizi, jestli jí pustí dál, protože jsou například ve hře ještě DMSky a podobně, a to by mohlo probíhat ještě v průběhu ledna. Až poté se sečte celková cena a rozdělí se. Rovným dílem všem organizacím. Vybranou částku musí organizace použít v souladu s tím, co jsme uvedli v žádosti. V Chebském hospici použijeme finanční dar na rozšíření paliativní péče, o což dlouho usilujeme. V tachovském hospici zase chceme zavést půjčovaní zdravotních a kompenzačních zdravotních pomůcek a odborného sociálního poradenství,“ dodává.