Svůj pohyb a energii přeměňují často na radost druhým. A když se jednalo o možnost, jak podpořit Nadační fond Šance onkoláčkům, neváhal nikdo ani minutu. Skupina cvičenek s názvem Benešovice v pohybu, kterou dala před časem dohromady Miroslava Schneck-Steinová, opět ukázala, že si sice umí dát do těla, ale nemyslí při tom jen na sebe, ale i na druhé. Na každém z pravidelných cvičení, která se konají v sále benešovického motorestu několikrát v týdnu, příchozí ženy dle svých možností zanechávaly v připravené mističce různě velký dobrovolný finanční obnos, který posloužil k nákupu dárků pro děti na onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Miroslava Schneck-Steinová dala dohromady skvělou partu žen, společně cvičí, ale také pomáhají s organizací a podporují akce v Benešovicích.
Máme cíl, pro co skáčeme, říká cvičitelka Mirka z Benešovic

Dárky ke Dni dětí pak na plzeňské klinice dětské hematoonkologie malým pacientům předal v pátek 31. května v obleku maskota Alfíka Petr Kasal ze Stříbra, který úzce spolupracuje jak s nadací, tak se skupinou cvičenek. Sám do sbírky také přispěl. „Podařilo se nám vybrat 13 tisíc korun, z čehož mám obrovskou radost a jsem na všechny moc pyšná a moc všem děkuji,“ řekla Deníku Miroslava Schneck-Steinová.

"Chtěl bych hrozně moc poděkovat všem, co pomohli a přispěli finančně na krásné dárky pro všechny děti na oddělení hematoonkologie a následné péče ve Fakultní nemocnici v Plzni na Lochotíně. A dárečky se pošlou i do dalších nemocnic, kde bude potřeba. Mám obrovskou radost, že jsme mohli pomoci a trochu zlepšit dětem jejich dětský den,“ vzkázal Alfík Petr Kasal, jehož moto coby maskota Alfíka je rozdávat radost všude tam, kde je potřeba. „Tato spolupráce nás moc těší a jsme za nic rádi,“ odpověděli Deníku pracovníci Nadačního fondu Šance onkoláčkům.