Ti přijeli za studenty do Stříbra, protože právě tato škola už adoptovala čtyři děti z Keni na dálku, kterým platí každoročně školné. „Besedy se účastnily ty třídy, které se pravidelně podílejí na školném pro dítě z Keni. Jedno takové školné stojí v přepočtu sedm a půl tisíce korun. Snažíme se také studenty přesvědčit, aby si o peníze neříkali rodičům, ale dali je ze svého kapesného či brigády,“ vysvětlila učitelka Hana Nábělková. „Jedna třída přišla navíc, ta zvažuje, že se také k tomuto projektu připojí, potom bychom měli už dětí na dálku pět,“ dodala učitelka.

Besedu shledali studenti jako zajímavou, ale také šokující. „Vždycky jsem věděla, že se třeba provádí ženská obřízka, nebo že někde rodí dívky hodně mladé,“ uvedla Dominika Píhová z Plané. „Ale to, jak tu vyprávěli, že tam rodí dívky i v devíti letech a jedna tam v tomto věku porodila trojčata, to nám všem vyrazilo dech. Všichni jsme tiše seděli a vůbec jsme nebyli schopni hned pokládat další otázky. Prostě nás to šokovalo,“ řekla Píchová.

Velkou diskuzi také vyvolalo téma ženské obřízky. „Trochu jsme znali z médií, ale když pak mluvíte s člověkem, který to vidí a žije tam, tak je to prostě hodně silný pocit, je to takový ten opravdový důkaz, že se to skutečně děje a že by bylo dobré něčemu takovému zabránit,“ myslí se studentka ze stříbrského gymnázia.