Besedy jsou zaměřeny na problematiku předlužení a upozorní na problematické praktiky, se kterými se může setkat kdokoli, kdo řeší svoji svízelnou finanční situaci.

Společnost varuje před rozhodčí doložkou v úvěrových smlouvách. Jde o ujednání, ve kterém se dlužník a věřitel domluví na tom, že případné budoucí spory bude řešit rozhodce, nikoli soud. „Hlavním problémem je skutečnost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten pak nemůže být nestranný jako soud," upozornila Michala Baslová, dluhová poradkyně společnosti Člověk v tísni.

Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční zákon umožňuje předluženým lidem situaci řešit a postupně se zbavit závazků. Na tento institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají důvěry občanů," uvedla Baslová.

Třetím představovaným tématem je exekuce.

„Besedy se uskuteční v návaznosti na naši kampaň, pro kterou jsme zvolili kontroverzní název Nenechte se podělat, nechte si poradit," upřesnil Aleš Kavalír, ředitel plzeňské pobočky společnosti Člověk v tísni. Ten vysvětluje, že poděl je slangové označení pro neetické jednání, kdy někdo přechytračí druhého a obohatí se na něm. K uvedeným třem „podělům" společnost připravila varovné spoty a letáky, které jsou od září zveřejněny v čekárnách u lékařů, v hromadné dopravě a na dalších veřejných místech. Kromě toho organizace nabídla sociálním pracovníkům obcí a poskytovatelů soc. služeb vzdělávací kurzy. „Právě na sociální služby a pracovníky soc. oddělení obecních a městských úřadů se občané mohou obracet s žádostí o bezplatnou radu," doplnil Kavalír.  (dh)