Proto nemají tolik finančních starostí s údržbou sportovních zařízení, s péčí o fotbalové trávníky či jiná sportoviště, či se sháněním peněz na trenéry mládeže a další činnost. Samozřejmě ale ani na Tachovsku není situace jednoduchá. „Vyloženě existenční problémy, pokud vím, nemá žádný sportovní oddíl či tělovýchovná jednota v okrese,“ potvrdil tajemník výboru.

„Většina sportovních zařízení v okrese je v majetku měst a obcí, která se o sportoviště v rámci svých možností starají. A tak se klubů zrušení programu IV., který byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy určen na údržbu a provoz sportovních zařízení v majetku klubů, tolik nedotkl,“ dodal s tím, že zastavení tohoto programu ale problémem pro nejmenší sportovní organizace určitě je.

Na druhé straně podle Kohúta zatím bez problémů funguje státní podpora financování klubů s mládežnickými oddíly. „Sportovní kluby si mohly zažádat o finance na činnost, podmínkou ovšem bylo, aby měly mládežnické oddíly. Toho v okrese využilo osm tělovýchovných jednot a všechny dotaci obdržely,“ dodal tajemník.

S financováním činnosti fotbalového klubu a údržbou sportovišť pomáhá například FK Tachov město. „Naštěstí jsme dotaci od města obdrželi, ale podmínkou, abychom získali určitou částku, byl postup do divize. To jsme splnili. Ovšem kdyby náš první tým postup nevybojoval, byla by podpora od města nižší. Dotace od města jsou pro nás velmi důležité, ale neobejdeme se ani bez podpory sponzorů,“ uvedl sportovní ředitel FK Tachov Petr Móži.

Podle předsedy Sportovního sdružení Tachovska Karla Lukeše mělo zmíněné opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy největší dopad na lidi, kteří sportu obětují svůj volný čas, kteří práci pro tělovýchovné jednoty dělají bezplatně a dobrovolně. „Celkově to postihlo ty, kteří podporu nejvíce potřebují. Ty, kteří obětují svůj čas a síly zcela zadarmo a na malých vesnicích jsou to vedle hasičů jediní nositelé nějakého vyžití,“ uvedl. „Stát by měl nastavit podmínky tak, aby právě tyto nejmenší jednoty, které nemají možnost získat jinak prostředky, podporoval.“

Jak dále uvedl, Sportovní sdružení může bojovat, lobbovat, psát dopisy. „To je tak všechno, co můžeme. Naštěstí se nám daří financovat chod okresního sdružení, které alespoň zajišťuje servis těm nejmenším jednotám,“ dodal Lukeš.

SOUČÁSTÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV zámeckého nádvoří je  výsadba 22 kusů listnatých stromů a 2 930 ks keřů a trvalek.
FOTOGALERIE: Zámecké nádvoří obydlují nové buky, duby i javory