Na náměstí si nejvíc užívaly děti, protože právě tady pořadatelé umístili kolotoče, houpačky a další lákadla pro nejmenší. V přilehlé ulici vedoucí ke kulturnímu domu stály stánky s nejrůznějším zbožím, kde bohužel mnoho českých tradičních výrobků k vidění a koupi nebylo. Vedle kulturního domu pak byl připraven program. V něm se střídala místní Juvenka s kejklířem, dětským souborem Jiskřička či kapelou Profýci. Úspěch sklidil i Babský sbor, jehož členky si před vystoupením prohlédly pouťové Bezdružice. Pak potěšily přítomné programem s názvem Prácheňské písničky. K pouti patří i mše, ta se za účasti německých rodáků konala v kostele Nanebevzetí Panny Marie. K programu pouti přispěli i chovatelé svojí výstavou. Další prezentace, tentokrát prací dětí z mateřské školy a fotografií s názvem V zámku a podzámčí, byla k vidění v kulturním domě.