Návštěvníci sobotní Floriánské poutě v Bezdružicích se mohli povozit na kolotočích, zastřílet si ze vzduchovky či si zakoupit nějakou drobnost nebo perníkové srdce u stánků. V doprovodném programu mohli shlédnout výstavu chovatelů, historickou techniku hasičů a výstavu fotografií. Poslední možnost využili nejen místní. „Vytvořili jsme tady takové vzpomínkové období. Lidé mohou porovnávat fotografie z dřívější doby s tím, jak to vypadá dnes,“ uvedla Marie Tintěrová, předsedkyně svazu pro spolupráci s občany.

Návštěvníci zavzpomínali nad vybledlými fotografiemi a poznávali sebe i své sousedy. „Já tady bydlím teprve jeden rok. Ze zvědavosti jsem se přišla podívat.Mámradost, na jednom snímku jsem našla sousedku,“ usmívala se Iva Tůmová z Bezdružic. V klubovně kulturního domu byly k vidění fotografie z roku 1877 až po současnost. Veřejnost mohla navíc zalistovat ve starých kronikách.

K vidění byla i kopie zřizovací listiny z roku 1459, kdy na žádost Jana z Kolovrat byl Bezdružicím, králem Jiřím z Poděbrad, udělen statut města s privilégiempořádání týdenního trhu a práva hrdelního prezentovaného pranýřem a šibenicí. Tento titul jim byl 10. října 2006 opět navrácen.