Večerem bude provázet a s Markovým evangeliem seznámí biblista Jiří Mrázek. Ten uvede vybrané biblické texty do historického i literárního kontextu. Biblické texty pak přečtou Pavla Bečková a Jaroslav Slánský.

Čtení Markova evangelia bude mít hudební doprovod. Po prvním čtení, které popisuje vjezd do Jeruzaléma, zazní skladba Již jsem dost pracoval od Pavla Jurkoviče. Následuje další čtení a po něm Smyčcový kvartet č. 8 od Dmitrije Šostakoviče. Třetí čtení pojednává o společném jídle, zradě a zajetí, následovat bude třetí věta Klavírního koncertu Bély Bartóka.

Po čtvrtém čtení zazní Credo Miloše Boka, po pátém čtení pak spirituál skupiny Gapeels. Na závěr programu diváci uslyší Ave verum corpus od Wolfganga Amadea Mozarta.

Hudbu vybral Rostislav Tvrdík, o výtvarný doprovod večera se postarají Pavel Kalina a Milena Nečásková. Vstupné je dobrovolné.