"Biskup zde žehná koledníkům každoročně, je to již tradicí," vysvětlil místostarosta Pavel Tóth. Na místě necyhběly ani děti z MŠ ze Soběslavovy ulice ve Stříbře, které pod vedením učitelek Hany Felberové a Elišky Špetové zahrály zrození Ježíše. Po té se koledníci rozběhli po okolí.

"Lidé na ulici jsou docela ochotní, ale v bytech většinou neotvírají, ačkoliv je slyšíme. Nejštědřejší jsou senioři," uvedla Kateřina Sásiková, která je pracovnicí stříbrského stacionáře. "Po sbírce odneseme kasičky do České spořitelny. S nasbíraných peněz se do našeho stacionáře dostane šedesát pět procent, další část půjde do okolních míst pro různé azylové domy či dětské ústavy," dodala Sásiková.