Ve Stráži u příležitosti Svatováclavské pouti požehnal v neděli dopoledne v kostele sv. Václava praporu městyse. „Požehnání je určeno nejen praporu, ale i všem občanům,“ řekl biskup.

Při mši pak vyprosil od Boha přízeň Stráži a všem jejím obyvatelům. Městský úřad v Bezdružicích a Římskokatolická farnost v Konstantinových Lázních pozvali Františka Radkovského, aby požehnal nově opravené kapli u silnice na Dolní Polžice, praporu města a v opraveném kostele Nanebevzetí Panny Marie skleněné plastice Madony. Tu dostaly Bezdružice jako dar od akademického sochaře J. Rybáka. Biskup strávil v Bezdružicích celé nedělní odpoledne. „Požehnal kapličce u Dolní Polžice, která je naší zásluhou hezky opravená, investovali jsme 450 tisíc korun, z toho 260 tisíc nám dal v posledních třech letech kraj jako dotaci,“ zmínil starosta Jan Soulek.

Později odpoledne požehnal biskup u sloupu sv. Floriána v Bezdružicích praporu, který radnice letos nechala zhotovit. „Požehnal také skleněné plastice od Jaromíra Rybáka, autora skleněného Betléma, který je v našem zámku,“ řekl starosta. Biskup měl možnost se přesvědčit o dobře odvedené práci na opravě fasády bezdružického kostela, prohlédl si místní zámek a zúčastnil se i neformálního posezení s pozvanými hosty.

(Rozšířené zpravodajství o návštěvě Františka Radkovského přineseme v příštích dnech.)