V tento den budou zdarma zpřístupněny tyto památkové objekty: zámek (obě křídla), zámecký mlýn, příhradební ulička, kostel Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Václava, Muzeum Českého lesa, kostel svaté Máří Magdaleny, Městská galerie, zahrada rabínského domu (ulice K.H. Borovského) a jízdárna ve Světcích. Ve všech objektech budou kostýmovaní průvodci.

Program

Zámek: 10 hodin – slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví – žesťový soubor ZUŠ Tachov

9.30 – 10.30 – promenádní koncert Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov a vystoupení mažoretek

ZUŠ: prohlídka prostor ZUŠ se začátkem každou půlhodinu

12.30 – 14.30 – vystoupení kytarového oddělení, přehlídka loutek

Zahrada rabínského domu:

13.30 a 15.30 – koncert pěveckého sboru LACH

Klášter a kostel sv. Máří Magdaleny a Alžběty – Muzeum Českého lesa:

Komentované prohlídky každou hodinu

10.30 – koncert TDS

15 hodin – koncert v refektáři muzea souboru Musica Pro Sankta Cecicila

Městská galerie: výstava heleny Samohelové – reliéfy – plastiky – keramika

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: komentovaná prohlídka – 12 a 15.30; 11.15 – koncert TDS

Kostel sv. Václava: komentované prohlídky každou celou hodinu