To by teď mohla změnit výjimka Plzeňského kraje, která ze zvlášť závažných důvodů umožní činnost chráněného bobra omezit, případně mu zničit hráze. „Žádali jsme za obec už o nespočet výjimek, abychom bobra mohli omezit, pokaždé nám je ale zamítli. Mám pocit, že bobr má pomalu větší práva než člověk a je mi teskno, když vidím, co všechno v okolí obce dokázal zničit. Velký problém s ním máme na kamenném mostku na komunikaci, která spojuje Žebráky a Hošťku. Můstek je od něj podemletý, s bobrem ale nic udělat nemůžeme, protože je chráněný. Čekám proto, kdy mostek spadne a nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby po něm zrovna někdo přejížděl,“ řekla Deníku starostka obce Hošťka Hana Sojková.

Činností bobra evropského se ale dotýká i majitelů lesů a vodních děl. Například společnost Kolowratovy lesy, která hospodaří v okolí Přimdy, počítá každý rok škody způsobené bobrem na několik stovek tisíc korun. „Uplatňujeme finanční kompenzace, ty ale nedosahují takové výše, aby plně nahradily způsobenou škodu. Máme sice platné povolení na boření hráze, bobr ale napáchá tolik škod, že prakticky dva naši zaměstnanci nedělají nic jiného, než odstraňují škody jím napáchané,“ potvrdil už dříve pro Deník vedoucí přimdské lesní správy Vladimír Šístek.

Psali jme dříve: Bobři někdy škodí lidem, náhrady jdou do statisíců

Nevole vůči činnosti bobra od vlastníků pozemků ale nevychází pouze z obavy o vlastní majetek, ale i z rozsáhlejších škod, jakými může být narušení hrází rybníků nebo rozvodnění potoků vlivem stavění hrází. Plzeňský kraj chce proto vyhovět stížnostem a v odůvodněných případech povolit omezení jeho činnosti. Tachovsko ale spadá do zvlášť chráněné lokality CHKO Český les, ochrana bobra evropského zde má proto ještě přísnější charakter. CHKO Český les se přesto snaží v odůvodněných případech vyhovět vlastníkům dotčených lokalit a vydává výjimky umožňující v závažných případech činnost bobra omezit. V případě škod na majetku, dřevinách nebo vodních tocích, pak mohou jejich vlastníci požádat o finanční odškodnění. „Týká-li se činnost bobra staveb a jejich ničení nebo podemlívání, nebývá většinou problém s udělením výjimky na omezení jeho činnosti. V současné době jsou naší správou vydána čtyři platná povolení, tři z toho na boření bobřích hrází. Povolení má omezenou platnost a uděluje se nejčastěji na tři až pět let,“ vysvětlila Milena Prokopová z CHKO Český les.

Správa CHKO Český les výskyt bobra evropského na Tachovsku monitoruje a podle průběžných odhadů se nyní jeho počet odhaduje až na dvě stě padesát kusů v celé zóně Chráněné krajinné oblasti Českého lesa.