Pojmenování vsi Boněnov, nacházející se přibližně sedm kilometrů severovýchodně od města Planá, vychází z osobního jména Boněn (zkratka osobního jména Bonaventura – dobrá budoucnost, nebo Bonifatius – člověk dobrého osudu). Název Boněnov doslovně znamená Boněnův dvůr. Další ekvivalent názvu obce představují česká Bonienowo (1459), Boněnov (1498), (1854) a (1904), Puniow (1576) a uměle úředně vytvořené Boboňov (1854), latinské Bonyenow (1354) a Wonnaw (1364) a německá Bunnau (1532), Ponnau (1654), Ponna (1685) a Punnau (1788) a (1854). První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1354. Starší historické zdroje uvádějí, že v roce 1360 existovaly dva Boněnovy, Starý Boněnov a Nový Boněnov. Uváděné dělení vsi přetrvalo pouze do husitských válek, kdy byl Starý Boněnov zpustošen.

Miroslav Vetrák