Jak Deníku vysvětlil tajemník Městského úřadu v Boru Miroslav Cvrk, terénní pracovník bude působit v rámci správního odboru a bude mít působnost nejen v samotném Boru, ale ve všech obcích, které spadají pod borský sociální odbor. „Romská komunita, kterou jsme měli přímo v Boru v bývalém klášteře už tady není. Ale v našem obvodu je osmačtyřicet vsí a obcí a v některých žije větší romská komunita. Například ve Starém Sedlišti a Velkých Dvorcích,“ uvedl tajemník.

Úkolem člověka, který se stane terénním pracovníkem, bude především komunikace s Romy v jejich prostředí. „Měl by jim pomáhat především v komunikaci s úřady, se školními institucemi, ve finanční gramotnosti a podobně,“ popsal dále borský tajemník.

Bor se k vládnímu projektu připojil se začátkem letošního roku a pracovník, který bude pro zmíněnou pozici vybrán, musí mít odbornou kvalifikaci, případně absolvovat kurz pro pracovníky v sociálních službách.

Kontejnery na použitý kuchyňský olej.
Nádoby na použitý olej se objeví v Tachově