Před časem zakázali hygienici, aby se v přední části hřbitova v Boru pohřbívalo do země. Důvodem byly spodní vody, které prosakovaly nad normou povolenou hranici od horní úrovně hrobů. „Pohřbívat se tak může pouze na zadní části hřbitova. Ta je sice také podmáčená, ale situace tam ještě není tak akutní. Byla nám zároveň prodloužena tlecí doba a to na třicet let,“ informoval nás Petr Myslivec, místostarosta Boru.

Aprávě na tuto část hřbitova se radní zaměřili. „Nechali jsme sem navézt zeminu zhruba do stodvaceticentimetrové výše. Vrstva tak zabrání dalšímu průsaku vody,“ podotkl místostarosta. Místo, kde dosud ještě pohřbíváno nebylo, bude tak svému novému účelu sloužit i v daleké budoucnosti. „Zareagovali jsme tak na přání občanů. Ti chtěli, abychom s hřbitovem něco udělali a aby i nadále sloužil svému účelu,“ řekl Myslivec.

Radnice se v dřívějších dobách zabývala i dalšími projekty, které by pomohly k odvodnění borského pietního místa. „Nastal ale problém, kam s odvedenou vodou. Případné přečerpávající nádrže by značným způsobem zatížili městský rozpočet,“ míní místostarosta. Neznamená to ale, že by budoucnost přední části hřbitova zůstala městu lhostejná. „Uvažujeme o zavedení drenážního systému,“ připomněl Myslivec. Návoz zeminy nepřišel městskou pokladnu prakticky na žádné finance. „Přivezli jsme ji z Nové Hospody, kde rostou další překladište,“ nastínil místostarosta. Zastupitelstvo chce zadní část hřbitova osadit zelení a proměnit ho tak v odpočinkovou zónu.